VVS-tjänster i Malmö

Ända sedan antiken, och till och med tidigare, har det funnits någon form av system för vatten och avlopp i städerna, ibland avancerade och geniala, och ibland enkla och underdimensionerade. I vårt moderna samhälle har vi ett väl utbyggt system för VVS, som står för värme, vatten och sanitet. I Malmö finns många företag inom VVS, vanligast är företag som utför installationer och underhåll av rör och ventilation. Rörmokare är ju fortfarande standarduttrycket för en VVS-montör som sysslar med rörläggning.

Det är en god idé att då och då se över sitt VVS-system, särskilt om man bor i eget hus eller villa. Bor man i ett gammalt hus kan rör och ledningar blivit gamla och i behov av renovering eller rengöring, och det ser man oftast inte som husägare. Har ditt VVS-system inte blivit inspekterat på länge gör du därför klokt i att anlita en VVS-firma i Malmö för en besiktning.

Värme

Ett hus värms vanligen upp av radiatorer, element, som sitter under fönstren i alla rum. I radiatorerna cirkulerar varmt vatten, som kan hämtas från lite olika ställen. Förr i tiden var en värmepanna i källaren vanligast, och det står fortfarande en värmepanna i många en- och tvåbostadshus i Malmö. För att värma vattnet i pannan bränns olja eller pellets som fylls på med jämna mellanrum.

En annan lösning, som är vanlig framför allt i flerbostadshus, är fjärrvärme, där husets huvudledning kopplas till kommunens fjärrvärmesystem, som skickar ut varmvatten till alla stadsdelar.

Värmepump blir allt populärare som värmekälla i en- och tvåbostadshus. I Malmö med sitt milda klimat är detta en mycket bra lösning. En värmepump kan kopplas till frånluften i ventilationssystemet, där den använda luften värmer upp den inkommande uteluften medhjälp av värmepumpen, en så kallad luftvärmepump.

Andra typer av värmepumpar är jordvärmepump och sjövärmepump som hämtar värme från berggrunden, jorden eller en närliggande sjö. Med undantag av bergvärme, som tyvärr passar dåligt i Malmö med sin porösa berggrund, är alla utmärkta alternativ för att värma upp huset. En VVS-firma i Malmö kan hjälpa dig med att hitta rätt lösning för ditt hus och så klart även hjälpa till med installationen.

Ventilation

Bra inomhusluft är oerhört viktigt för att vi ska må bra. Vi nordbor tillbringar så mycket som 90% av vår tid inomhus, antingen i hemmet, på jobbet eller i andra lokaler. Att luften ni andas byts ut på ett effektivt sätt är med andra ord av avgörande betydelse för att vi ska ha hälsan i behåll.

Det vanligaste ventilationssystemet är mekanisk frånluftsventilation, där luft tas in i huset via ventiler i fönster och väggar i vardagsrum och sovrum och sedan sugs ut via ventiler i kök och badrum av en fläkt som vanligtvis sitter på taket eller på vinden.

Andra typer av ventilationssystem är till- och frånluft där fläkten även används för att suga in luft och distribuera den jämnt i huset via rörkanaler.

Kopplas ventilationssystemet till en luftvärmepump kan den uppvärmda frånluften användas för att värma upp den inkommande till luften. Sådana system kallas FX eller FTX.  En VVS-firma i Malmö kan hjälpa dig att montera eller justera ventilationssystemet i ditt hus eller svara på frågor om olika typer av ventilationssystem.

Sanitet

Den tredje pelaren i VVS är sanitet, alltså framför allt tapp- och spillvatten. När vi vrider på kranen i köket eller i badrummet förväntar vi oss att det ska komma vatten i den temperatur vi behagar, men för att det ska funka krävs ett välfungerande system. Har man inte sett över sitt system för tapp-, spill- och avloppsvatten på ett tag bör man anlita en VVS-montör för att inspektera systemet. Får man akuta problem med rinnande kranar eller läckande toaletter går det också alltid lätt att få tag på en jourhavande VVS-montör i Malmö.

2 Jan 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?