Blogg

Sida 2

Ständiga problem med ventilation i Stockholm?

13 jan 2020

Tillhör du den olyckliga skara som inte kommer tillrätta med din ventilation i Stockholm? Vill temperaturen inte vara stabil? Har du fuktproblem? Här finns lösningen!

Ventilationssystemet är grundläggande för att din fastighet ska kunna fungera på ett bra sätt. Antingen det handlar om att du är privatperson med villa eller fastighetsägare med ansvar för lägenhetshus eller andra typer av lokaler. I de flesta lokaler vistas människor dagligen och då gäller det att tänka till runt detta med ventilation i Stockholm. Hur fungerar luftväxlingen? Håller lokalerna en jämn värme eller är det alltid lite för kallt eller lite för varmt? Ventilation är inte något man bara installerar när byggnader färdigställs och sen aldrig mer behöver fundera över. Förutom själva installationen krävs underhåll, och ibland krävs det en del för att komma tillrätta med problem.

Hur märker man problem med ventilation i Stockholm?

Ventilationsproblem kan yttra sig på lite olika sätt. Handlar det om en arbetsplats eller rentav ditt hem kan det vara varningstecken att människor känner sig onormalt trötta och får huvudvärk. Det kan vara svårt att reglera värmen. Man märker att det “blåser” på vissa ställen, eller så varierar temperaturen stort mellan olika delar av utrymmena. Är det riktigt illa kan känsliga personer få astmasymtom. Vad kan det bero på?

Anledningen kan vara att ventilationen inte underhållits på rätt sätt eller att en spricka uppstått. Kanske har det hamnat fukt i systemet, och får fukt ligga oåtgärdat kan mögel bildas. Här talar vi både hälsoproblem, problem med själva fastighetens strukturer och stora kostnader. I alla lägen är det bättre att ta kontakt med ett kompetent företag som sysslar med ventilation i Stockholm.

Vilken hjälp finns att få från en ventilationsfirma?

En kompetent firma som sysslar med ventilation i Stockholm är mångsidig, erfaren och yrkesskicklig. Har du problem kan du vända dig till dem och be att de felsöker ditt ventilationssystem. De föreslår åtgärder och du får en offert på arbetet.

Har du ett gammalt system för ventilation i Stockholm? Då kan det vara läge att låta det få en översyn redan innan saker och ting börjar krångla. Att satsa på att lägga upp en plan för underhåll tillsammans med ventilationsföretaget är definitivt något som är ekonomiskt försvarbart på sikt. Det finns även rätt stora energivinster att göra med ett välfungerande ventilationssystem. Tänk på att välja ett välrenommerat företag med välutbildad personal och servicekänsla. Sedan kan du luta dig tillbaka och vara nöjd!

Brandisolera villan!

28 dec 2019

Om det är så att du ska renovera villan, eller är fastighetsägare och har flera hyresbostäder, är det bästa sättet att renovera genom att genomföra en brandisolering när du ändå ska renovera bostaden, eller bostäderna. Varför inte passa på att renovera med material som är brandskyddande och brandsäkra när man ändå ska isolera, täta, foga, måla eller tapetsera? Det är bättre för dig och för alla som bor i bostaden som är brandskyddad.

Att renovera med brandskyddande material är bara klokt. Om man står mellan valet att täta, foga, isolera, måla eller tapetsera med billigt och brandvänligt material, vilket ska man välja? Ska man utsätta de boende för riskerna att bostaden brinner på några få minuter, eller ska man se till så att en eventuell eld, knappt sprider sig alls? Är det den egna familjen som ska bo i bostaden, vet ju alla vilket av de olika materialen som man ska välja. Men även om det gäller någon annans liv och säkerhet, är det så mycket lättare att sova gott om nätterna om man bygger och renoverar med brandsäkra material, eller hur?

Så bygger eller renoverar man med brandsäkra material

Det finns isoleringsmaterial som är mer eller mindre brandsäkra. Det finns isoleringsmaterial som är skulle kunna brinna som fnöske, och där en villa, ett radhus eller en lägenhet skulle bli övertänd på endast en kvart. Men man kan isolera med brandskyddsäkra material, som till exempel stenull, som skulle göra så att en eld inte brinner särskilt snabbt och som skulle göra göra en eld i ett hus mycket långsamt. Om det i stället skulle ta tre timmar för en eld att ett hus skulle bli övertänt, istället för tre kvart, skulle en brandkår hinna dit och förhindra att en brand att bli helt övertänd. Så vad är valet? Det är väl ganska lätt?

Viktigt när man renoverar 

Så när man renoverar sitt hus, är väl valet väldigt lätt. Man vill ju inte att ens hus ska behöva bli övertänt på några minuter, man vill ju att en eld inte ska starta överhuvudtaget. Men alla vet att en olycka kan hända så lätt. Men det är stor skillnad på vilken skada den olyckan kan åstadkomma, om man väljer att renovera med brandskyddande material, istället för att isolera ett hus med material som "matar" en brand. Man kan alltså renovera med brandskyddsisolering, brandskyddstätning, brandskyddsfogning, brandskyddsmålning och brandskyddstapetsering om man är en medveten husägare och vill säkra bostaden. 

Behöver du en husbesiktning?

18 dec 2019

Ska du sälja ditt hus, eller vill du köpa ett? Om man känner sig det minsta osäker om huset som man funderar på att köpa verkligen håller det mått som säljaren påstår, kan man alltid beställa en husbesiktning. Det innebär då att en besiktningsman kommer och besiktigar hela huset, hur konstruktionen ser ut, finns det risk för fuktskador?

Det är ju inte alla gånger som man kan se fukt, eller känna den. Då bör man mäta fukthalten i stället inomhus så att man kan hitta de ställen där det kanske finns risk för fukt. Får man som köpare veta var det finns risk för fuktskador i framtiden, så kan man budgetera för en renovering som tar bort sådana skador. Kanske man kan få ner priset också, om alla parter känner till hur huset egentligen mår. och det säger också vad det kan vara värt.

Hur mår huset?

En besiktning säger en hel del om hur huset mår. Som köpare kanske man tittar på helt andra saker när man funderar på att köpa ett hus; ligger skola och dagis nära? hur långt är det till kollektivtrafik och pendling? Hur ser trädgården ut? Det kanske inte heller är lätt för en lekman att kunna avgöra vad som kan behöva renoveras i framtiden. Man tycker kanske endast att färgerna ser fina ut, att fönstren har en fin vy, men man vet kanske inte hur konstruktionen är, hur källare eller krypgrunden mår. då kan en besiktning ge svar på allt sådant.

Viktigt alla har förtroende

För att man ska kunna lita på vad en besiktning kommer fram till, så är det viktigt att besiktningmannens självständighet kommer fram. För att få bli besiktningsman så måste man dels vara utbildad ingenjör för att bli besiktningsman. Sedan ska man vara utbildad och certifierad besiktningsman av SBR; Svenska byggnadsingenjörers Riksförbund. Där får besiktningsmännen veta vad det är som de ska titta på och leta efter.

Hur går en besiktning till?

En besiktning innebär att besiktningsmannen går runt i huset och tittar på sakerna utifrån det som hon, eller han vet som byggnaden. De går ner i källaren och mäter luftfuktigheten. De tittar på alla våtutrymmen för att hitta tecken på fukt. Man mäter ytan på huset, så att ytorna är just så stora som säljaren säger att de är. De tittar på konstrukionen och berättar vad de anser om den och varnar för om det finns kommande risker med huset.

Behöver du få tag i byggfirma i Nyköping?

11 dec 2019

Ska du bygga nytt hus i Nyköping? Då kanske du behöver få tag i en byggfirma i Nyköping, alldeles oavsett om du ska bygga ett nyckelfärdigt hus eller om det ska börja bygga från grunden med lösvirke. Även om det nyckelfärdiga huset går mycket snabbare att bygga ihop, då delarna är färdiga och bara behöver byggas samman till ett helt hus, och husbygget med lösvirke tar mycket längre tid, så behöver man ändå en byggfirma till bygget av modulhuset.

Så när man ska bygga ett nytt hus då behöver man – oavsett hustyp – en byggfirma som kan utföra själva bygget av huset. En byggfirma ska ju uppföra själva huset och bör kunna allt som rör ett husbygge. Det innebär bland annat att byggfirman bör kunna måla, snickra, uppföra konstruktioner, gjuta i betong, kakla, bygga fönster och lägga tak; allt som ingår i ett husbygge. De bör även ha en arkitekt som gör ritningarna till huset, en kvalitetsgranskare och projektledare som ser till att alla delar finns på plats när man ska bygga ett hus; bygglov och ansöknignar om att få ansluta till det kommunala VVS-systemet och elnätet och sophämtning.

Anlita total- eller delentreprenad

När man anlitar en byggfirma kan man antingen anlita en sådan antingen med totalentreprenad eller som en delentreprenad. Det innebär vid en totalentreprenad att byggfirman tar ett eget ansvar för hela byggprocessen. De ser till att bygget går framåt, att alla delar finns på plats för att arbetet ska gå framåt. Vid en elentreprenad ser de däremot till att just deras del i hela husbygget finns på plats och att just deras del är klar. Själv behöver man i så fall agera byggherre och själv se till så att alla hantverkare kommer till bygget när det är dags för de olika hantverkarna att arbeta med sin del av bygget.

Hitta rätt byggfirma i Nyköping

För att man ska hitta rätta byggfirman som passar en bäst i Nyköping, kan man ju alltid göra som när man letar efter andra produkter och tjänster; fråga vänner och bekanta om de känner någon byggfirma som är duktiga på det som de gör. Eller så kan man googla "byggfirma Nyköåing" och se vilka byggfirmor som Googles sökmotorer föreslår åt en. Sedan är det kanske bara att ringa och be dem om offerter och referenser och följa upp referenserna genom att kontrollera dem. Ska man anlita en byggfirma, är det inte som att kontrollera enskilda hantverkare, utan här handlar det om att anlita en byggfirma som ska leda och utföra hela bygget av huset.

Behöver er BRF fastighetsförvaltning i Stockholm?

28 nov 2019

Har man en bostadsrättsförening (BRF) är det ju väldigt viktigt att sköter om fastigheten. Oftast utser styrelsen någon som sköter om förvaltningen av fastigheten till ett företag som erbjuder just dett. Så om er BRF söker en aktör som sköter fastighetsförvaltning i Stockholm, så finns det just sådana företag som erbjuder detta. Närmare bestämt över tusentals sådana företag bara i Stockholm. Hur ska man välja bland alla dessa?

Här beror det ju på vilka slags förvaltningstjänster som man efterfrågar. Många väljer till exempel någon som erbjuder städning av fastighetens allmänna utrymmen, som städning av trapphus, trädgårdsskötsel av innergårdar, renovering av fastigheten. Andra vill ha ekonomisk hjälp av fastighetens övergripande ekonomi.

Fastighetsstädning

Att städa fastigheten ingår ju i de slags tjänster som krävs för att ta hand om en fastighet. Äger man en fastighet utan att städa den, förfaller den snabbt. Hygienen blir inte bra om man ständigt har en smutsig fastighet och inomhusmiljö som inte är bra. När många människor rör sig på en begränsad plats, blir det snabbt smutsigt på den platsen. På dörrarna blir det många handavtryck, sparkar som lämnar fläckar, skräp som samlas i trapporna eller i hissarna. Allt sådant måste någon ta hand om och rengöra. Lampor som är trasiga ska bytas ut, ledstänger som är trasiga måste lagas och så vidare.

Hantverkstjänster

En fastighet behöver målas om då och då. Stammarna behöver bytas ut med jämna mellanrum. Man behöver laga saker som är sönder och lappa och laga. Gör man inte sådana saker, förfaller fastigheten i rask takt och värdet på fasitgheten går om intet. Att ständigt renovera det, gör att  det blir finare och bättre. Särskilt i Stockholm, kan det finnas fina fastigheter som har ett fint kulturhistoriskt värde. Det innebär att man som ägare har ett särskilt ansvar för att bevara, underhålla och förvalta sådana K-märkta fastigheter.

Ekonomisk förvaltning

Många fastigheter behöver en fungerande ekonomi. Det kan handla om att ta hand om alla månadsinbetalningar som ska gå till sophämtning, personal som arbetar, material som behövs för renovering, städning och all annan verksamhet som förekommer för BRF:s räkning. Som BRF kanske man också kan behöva spara pengar för framtida renoveringsbehov. Då kan man behöva en ekonomisk förvaltare som kan ta hand om allt sådant för föreningens skull. Man kanske kan behöva göra större inköp också. Man kanske vill skaffa en fin lekplats för barnens skull, eller fina utomhusmöbler, gräsmatta, pool eller liknande för alla i BRF:n.

När du vill ha isolering i Uppsala

18 nov 2019

Är det dags att bygga eller renovera i fastighet i Uppsala? Precis som grannstaden Stockholm, lider Uppsala av bostadsbrist, i alla fall uppmärksammas detta vid varje terminsbörjan när halva landets studenter strömmar till studierorterna och en hel del ska studera vid Uppsalas universitet. Då är det läge att bygga fastigheter i Uppsala – om man har möjligheten till det.

För många är det mycket viktigt att alltid arbeta med naturliga material, då vi tenderar att må så mycket bättre med material som kommer från naturen, i stället för plastmaterial som inte på något sätt är "naturliga". Då kan man antingen arbeta med trämaterial, betong, tegel, puts och rapp och stål. Till isolering i Uppsala tänker man sig isoleringsmaterial som antingen kommer från skogen; träfibrer, sågspån eller cellulosa, eller stenmaterial såsom sten- eller glasull.

Bygga med naturriktiga metoder och material

Väljer man naturliga material kan man till exempel välja isoleringsmassa, som man lägger in i luftspalt i väggen eller på vinden. Man kan även använda isoleringsskivor som man lägger in i luftspalt i väggar och på vinden. Materialet är preparerat med brandskyddande medel. Dessutom måste man bygga med luftspärr så att materialet kan "andas". Om inte kan materialet blir dåligt och mögla. Därför är det många som hellre vill använda plast i isolering, då man tänker att det inte blir dåligt och heller inte behöver "andas" men de tänker inte på att plasten gör så att hela huset kan bli dåligt om man inte bygger med luftspalt och luftspärr så att huset i sig inte blir sjukt av fukt.

Naturliga material bättre för människan

Orsaken till att det är bättre att arbeta med naturliga material är därför att det är bättre för människors hälsa. Vi människor hör ju ihop med naturen och mår därför bättre av alla naturliga material, än med plaster som inte har någon plats i naturen, som varken återskapas, eller bryts ner. Så när man ska bygga med naturliga material, behöver man anlita byggare som kan hantera det materialet och som vet hur man får det att "andas" och hur man isolerar med det naturliga materialet. Oftast var det hantverk som man en gång förde vidare från generation till nästa generation, men som med de moderna materialen glömde bort hur man bygger och hanterar det naturliga materialet. Själva materialet hjälper sedan till så att huset håller för en längre tid. Många har återgått till att använda enbart naturliga material och har återvänt till det gamla sättet att bygga.

Behöver du byta fönster?

15 nov 2019

Representerar du en bostadsrättsförening (BRF)? Om ni funderar på att bya fönster är det förmodligen för att ni önskar er mer väl isolerade och täta fönster. Får man mer väl isolerade fönster, slipper man elda på så mycket för att få upp värmen i bostäderna. Fasaderna blir bättre av tätare fönster och bostäderna värms upp lättare.

Anlita en fönsterleverantör som kommer ut och monterar alla fönster. Då vet både de och du som beställt dina fönster, att de blir rätt monterade. Det är inte det lättaste att byta fönster. Det gäller att veta hur man göra för att fönster ska monteras på rätt sätt så att de blir helt perfekta. Har man inte gjort det förut, kan man lätt göra det på fel sätt och de blir sneda.

Ju större fönster desto svårare montera dem

Har man riktigt stora fönster, som det oftast är i fastigheter som är byggda i funkismodell behöver man proffsig hjälp för att byta ut sådana fönster. Den arkitekturen kräver normalt stora fönster. Har man då riktigt många, kanske hundratals bostäder i fastigheten, är det ju fullständigt omöjligt att byta ut alla fönster. Man behöver bygga byggnadsställningar innan man kan börja byta fönster. Sedan måste man informera alla i BRF:en om fönsterbytet, hur lång tid det tar och vad som händer. 

Information är viktigt vid renoveringar

När ett fönsterbyte ska genomföras i många bostäder är det mycket viktigt med information. Alla som berörs behöver få svar på några frågor som de kan ha. Dessa kan vara NÄR, HUR och VARFÖR. Får de veta under vilken tid som renoveringeng ska pågå, så brukar protesterna utebli. Får de bara tillräckligt med information, så bir inte folk arga, irriterade eller undrande. Även om man sedan inte har mer information att ge, är även ett sådant meddelande viktigt att ge. Sedan bör alla få veta varför man byter fönster.

Berätta även när man inte kan informera

De flesta brukar bli nöjda med nya fönster. Får de veta vilka hantverkare som ska utföra fönsterbytet, brukar de flesta visa stor förståelse för att hantverkarna behöver få tillgång till bostaden och att det kan röra till det inne i bostaden och människor brukar visa förståelse och den hänsyn som behövs för att renoveringen ska gå så smidigt som möjligt. Sedan brukar fönsterbytet gå relativt snabbt, om man bara har anlitat rätt hantverkare och fönsterleverantörer för jobbet. Här kan man läsa mer om fönsterleverantörer för ett fönsterbyte i Stockholm.

Hur ofta ska lekplatser besiktigas?

8 nov 2019

Lekplatser och olika lekredskap ska enligt lag var säkra. Det är fastighetsägarens ansvar. Men hur ofta ska lekplatser besiktigas?

De är fastighetsägaren som har ansvar för de lekplatser som är utplacerade på deras mark. Man bör därmed se över stabilitet och eventuella skador regelbundet eftersom det annars kan resultera i böter. 

Hur ofta ska kontroll ske?

Det finns ingen lag som anger hur ofta kontroll måste ske. Däremot är lagen tydlig med att fastighetsägaren har ansvaret. Man bör därför sätta upp en egen besiktningsplan. Detta både för att säkerställa sig att besiktning sker regelbundet samt att man kan bevisa när besiktning skett senast. Skulle en personskada uppstå är det tryggt att kunna påvisa när besiktning senast genomfördes. 

Är fastighetsägaren ansvarig för alla personskador?

Nej, en lekplats kan exempelvis vandaliserats under natten varpå barn leker där dagen efter och skadar sig. Det är i praktiken omöjligt för fastighetsägaren att helt minimera risken för personskador. Men lagen säger att underhåll och översikt ska ske så att personskador begränsas. 

När bör kontroll ske?

Att göra en inspektion varje vår en god grundtanke. Under hösten och vintern kan tjäle, is och snö påverka redskapen i betydande grad. Det är alltså större risk att redskapen blir osäkra under en vintermånad än under sommaren. 

Ta för vana att besikta lekplatser och lekredskap tidigt på våren och ta direkt bort (eller stäng av) de som har uppenbara brister. 

Vilka krav ska vara uppfyllda?

I en lista på Brf-nytt anges att följande punkter bör ingå en kontroll. Beroende på var lekplatsen står samt vilka redskap som finns kan även ytterligare punkter tillkomma. 

Underlaget – Det ska vara stötdämpande underlag. Sand var länge vanligt men de stötdämpande gummimattorna blir allt mer populärt. 

Fallrisk - Se över fallhöjd och risken att barn faller från dessa höjder. Vilka fallskydd finns med räcken och staket?

Öppningar – Mått ska vara uppfyllda så att inte barnen lätt kan fastna.

Utstickande delar – Med utstickande delar kan personskador uppstå på barn som springer förbi den monterade lekplatsen. 

Underhåll – Finns det skruvar som är lösa, sprickor, springor eller annat som kan påverka säkerheten. Även ommålning ingår här även om det primärt inte är en säkerhetsrisk. Men om inte ommålning sker kommer träet i längden påverkas och ruttna. 

Tillgänglighet – Var står lekplatsen och hur tar man sig dit? Finns det saker på vägen som ökar risken för skador?

Vilka lagar reglerar?

Plan- och bygglagen (PBL) har lagar kring utemiljön. Här hittas exempelvis krav på att det ska finnas friytor samt krav på underhåll samt begränsning av olycksfallsrisk. 

Boverkets Byggregler (BBR) har lagar som påvisar hur fasta lekredskap ska hanteras på tomter. Lagen gäller för nyanlagda lekplatser eller ändringar på befintliga lekplatser. 

Produktsäkerhetslagen (PSL) anger att alla produkter som säljs ska vara säkra. Lagen gäller alla produkter och tjänster som erbjuds av näringsidkare (företag) men även för bostadsrättsföreningar då de upplåter dessa produkter till allmänheten.

Hur ofta måste hyresvärden renovera kök?

5 nov 2019

Om du bor i hyresrätt ska hyresvärden erbjuda renoveringen regelbundet gällande exempelvis ny tapet, nya golv och ommålning av tak. Hur ofta måste hyresvärden renovera kök?

Framförallt är det behov som styr hur ofta renovering får ske av kök i en hyresrätt. Mindre fel bör åtgärdas inom kort tid och nya tapeter kan man förvänta sig efter 10 - 15 år. I vissa fal kan man även påskynda renovering genom förhöjd hyra.  Större köksrenovering ska ske med ”skäligt tidsmellanrum”.

Alltid skyldig att renovera brister

Vid uppenbara brister eller akuta skador har fastighetsägaren fulla ansvaret att utföra renovering. Det handlar då inte om en komplett köksrenovering utan om att åtgärda bristerna. Det kan exempelvis vara en trasig frys eller spricka i köksskivan. 

Tapeter och ommålning inom 10 - 15 år

Oavsett om det finns uppenbara renoveringsbehov eller inte så kan hyresgästen kräva ommålning och tapetsering 10 – 15 år efter senaste tillfället. Man beräknar nämligen att lägenheten under denna period fått så mycket normalt slitage att det är dags att renovera. 

Förhöjd eller sänkt hyra

Önskar du få renovering tidigare än vad planeringen gör gällande? Prata med din hyresvärd om önskemålet. Många har färdiga mallar som anger hur mycket mer hyra som hyresgästen behöver betala beroende på hur lång tid det egentligen var kvar till kommande renovering. 

Önskar du skjuta upp en planerad renovering kan detta generellt ske varpå en lägre månadshyra ska erbjudas. Men allt beror på varför renoveringen sker. Är det funktionella fel erbjuds sällan möjligheten till att skjuta upp renoveringen. 

Köksrenovering med ”skäligt tidsmellanrum”

Det finns inte någon lag som anger att en hyresgäst kan förvänta sig nytt kök inom ett specifikt tidsintervall. Däremot ska det med skäligt mellanrum. I regel finns en tydlig plan för när nya vitvaror ska monteras in eller när tapeter ska bytas ut. När det kommer till byte av luckor och övriga köksinredning finns alltså bara kravet att det ska vara skäligt. 

Det kan i princip innebära att fastighetsägaren genomför köksrenoveringar med bara några års mellanrum. Detta för att exempelvis höja standarden. 

Får renovera vissa saker själv – men även bekosta det

Vissa saker får även renoveras själv i en hyreslägenhet. Men kom ihåg att det ska vara möjligt att återställa lägenheten till ursprungligt skick när flytt sedan sker. Prata alltid med hyresvärden innan egna renoveringsprojekt påbörjas. Just kommunikationen er emellan är viktig. Vi är alla medvetna om att det finns en skillnad mellan olika hyresvärdar och vad de är villiga att erbjuda. Det viktiga är att man hela tiden öppnar upp för en dialog. Vi tänkte gå igenom lite vad du kan göra för att få till stånd en köksrenovering innan det vi kallar för ett skäligt mellanrum har infallit:

  • Gör en lista av vad som du anser ska inkluderas i en köksrenovering. Handlar det om mindre ingrepp - som att måla om - så kan säkerligen din hyresvärd ge tillstånd, och i vissa fall, betala för renoveringen. Det viktiga här är att man håller sig inom en mer neutral bas och inte svävar iväg rent färgmässigt. Skulle du välja mer explosiva färger så kommer detta att innebära problem för hyresvärden i framtiden: det är förmodligen en bostad som är mindre tilltalande för nya hyresgäster.
  • Undersök företag. Det tar tid att hitta en bra partner för en köksrenovering. Tid som en hyresvärd sällan vill lägga ner. Det kan du göra istället. Undersök vilka företag som finns och som erbjuder en köksrenovering enligt totalentreprenad. Det senare är viktigt då den entreprenadformen - som innebär att företaget sköter alla delar av renoveringen - ger större trygghet och ett bättre pris. Dessutom så är det enklare att hitta lösningar vid eventuella, framtida problem. Väljer man många mindre företag så kan det vara svårt att veta vem som gjort vad - och vilken firma som i så fall begått felet. Ta in offerter från så många som möjligt, ring referenser och lämna över listan till din hyresvärd som får en mer komplett bild av både kostnad och vilka företag som kan åta sig uppgiften. Du gör grovjobbet!
  • Gå halva vägen. Ska du bo i bostaden under en längre tid så kanske det kan finnas ett värde i att erbjuda ekonomisk hjälp. Du kan betala en del av köksrenovering, helt enkelt. Detta är naturligtvis något som går stick i stäv med hela konceptet av att hyra en bostad. Men, ska du bo länge - och trivas - så kanske detta är den bästa vägen att gå. Trivsel är något som man inte kan sätta ett pris på. Det handlar om ditt hem.

Hyresnämnden kan hjälpa

Om en hyresvärd nekar renovering trots att hyresgästen anser sig ha rätt till det kan hyresgästen vända sig till en av Sveriges åtta hyresnämnder. Skulle företaget fällas i nämnden kommer hyresvärden att noteras på Hem & Hyras Svarta Lista. 

Uppdaterad 2020-06-12

Välj ett byggföretag med bredd

4 nov 2019

Står du inför en större fastighetsrenovering? Då finns det många fördelar med att välja ett byggföretag som erbjuder totalentreprenad.

Som fastighetsägare gäller det att planera underhållet av sin egendom väl, något som inte alltid är så enkelt. Ibland kan krav från hyresgästerna göra att man får utföra en renovering tidigare än man tänkt sig, ibland kan en olyckshändelse - som en vattenläcka till exempel - orsaka stor förödelse som man genast måste ta itu med.

Då får man naturligtvis sätta den långsiktiga planeringen åt sidan, men att ändå ha just en sådan långsiktig plan för när underhåll av fastigheterna ska ske, och under vilka former, är viktigt för en sund ekonomi vid fastighetsägande.

Byggkontrakt

Dela inte upp renoveringsarbetet

Om du har en fastighet som måste renoveras är det ofta en god idé att åtgärda så mycket som möjligt på en och samma gång. Behöver fasaderna ny puts samtidigt som fönstren behöver renoveras eller till och med bytas ut så viner man ingenting på att först göra det ena och sedan det andra. Likadant inne i lägenheterna eller kontorslokalerna – att först fixa elen och sedan VVS i en äldre fastighet är onödigt när man lika gärna kan anlita ett byggföretag som kan sköta om allt i ett svep.

Totalentreprenad ger en smidigare renovering

Visst kan du anlita företag med spetskompetens inom de enskilda områdena, pruta och få ner priserna, men i längden är det alltid bättre att anlita ett byggföretag med bredd, som kan erbjuda totalentreprenad på hela renoveringen. Prislappen blir visserligen antagligen något högre, men du får en garanti på att jobbet blir korrekt utfört och att renoveringen löper smidigt. Ett företag som sköter allt renoveringsarbete på ett och samma kontrakt ser till att insatserna synkroniseras och att arbetet aldrig stannar upp på grund av krockar och missförstånd. I längden innebär en smidigare renovering att dina hyresgäster blir nöjdare.

Välj ett större byggföretag

Det finns olika typer av totalentreprenad. Dels finns det de byggfirmor som anlitar underleverantörer för de olika renoveringsarbetena och egentligen bara står för projektledning och synkronisering, medan andra gör arbetet. Det är dock ändå ett bättre alternativ än att själv försöka anlita underleverantörer, eftersom byggfirman antagligen har långsiktiga samarbetspartners och kan få fördelaktiga priser, något som förstås också kommer dig till gagn.

Men ännu bättre är det förstås att anlita en större byggfirma, som har all kompetens samlad under ett och samma tak och själva utför alla renoveringsarbeten. Då vet du att du får ett mycket smidigt renoveringsförlopp och att du alltid vet precis vilka det är som jobbar på din fastighet. Den tryggaste och säkraste lösningen både för dig och dina hyresgäster.

Läs mer på http://www.fbpab.se/

Bäst renovera badrum i en husrenovering?

28 okt 2019

Ska man till att sätta igång med en husrenovering, kanske man inte riktigt vill ta allt på en och samma gång. Alla projekt har en början. Så var ska man börja om man vill sätta igång en husrenovering? Många renoverar mest kök, men önskar samtidigt att även renovera badrum. 

Renovera badrum är alltid något som behöver göras med jämna mellanrum. På 20 år blir ett badrum slitet, med tanke på den stora vattenmängd som man använder i såväl badrum som kök. Många passar även på att inreda badrummet efter de trender som faktiskt pågår inom inredning.

Därför ska man renovera badrummet

Är det bara en trend detta, att renovera badrum, eller är det något som faktiskt är hållbart? De flesta mäklare är mycket nöjda om den som säljer sin bostad, om de också nyss har renoverat sitt badrum. Det hänger ihop med att det både är lättare att få en sådan bostad såld och att de kan få ut mer av försäljningen av bostaden.

  • Höja värdet på bostaden – en badrumsrenovering höjer definitivt värdet på en bostad. Eftersom badrummet så pass snabbt slits ut, blir en renovering det som effetkivt kan stoppa förslitningen.
  • Få en längre hållbarhet på badrum – när man renoverar badrum och inreder det med nytt material, ökar livslängden på badrummet. Här kan man ju göra på olika sätt. Väljer man ett billigare material, behöver man ju renovera det oftare, än när man väljer ett mycket hållbart material som stenmaterial.
  • Öka trivseln i bostaden – genom att renovera huset regelbundet ser man ju till att öka trivseln i bostaden. Rum med fräscha material ger en större trivsel än rum som enbart har slitna ytor.
  • Installera nya funktioner – vill man installera en bastu, så är det antingen i badrummet, eller i dess närhet som man bör installera bastun. På samma sätt är det till exempel med en jacuzzi, den bör installeras i badrummet eller i dess omedelbara närhet. Enda undantaget är väl badtunnan, som man brukar placera utomhus i närheten av altanen. 

Renovera köket ger samma effekter

När man så har renoverat badrummet, kanske det är dags för att fortsätta renoveringen i resten av huset. Det brukar ge den effekten, när man väl börjar med att renovera ett rum, så ser man bristerna i resten av huset. Det blir ofta uppenbart vilka brister som finns i resten av huset, om man börjar renovera ett rum. Så om man önskar renovera mer än endast badrum, är det bäst att alltid rådfråga en hantverksfirma som kan renovera i den takt som man önskar. Här kan man läsa mer på: https://www.husrenoveringstockholm.se.

Dags arbeta med trädgården

21 okt 2019

Alla slags arbeten som innefattar trädgårdar, planteringar och odling av nya och gamla växter, bör göras på hösten. Ska man plantera med nya lökar eller frön är det bäst att göra det på hösten, så att lökarna och fröna ligger kvar i jorden under hösten och vintern. Därför är det verkligen dags att sätta igång nu, innan det blir för sent. Det har ju blivit alltmer populärt med odlingar av grönsaker och annat som man kan vilja odla. Lägga potatis, görs däremot tidigt på våren, så snart det inte längre är frost. Med det alltmer varma klimat som vi ser just nu, kan innebära fler och allt tidigare skördar, vilket bådar gott inför framtiden. Även om man bor i staden, kan man odla i sin egen trädgård. Då kan man se till att ha sina egna rotfrukter, precis som man behöver.

Det kan du odla på hösten

I september-november kan du odla:

Grönsaker

Vintersallad på friland, vitlök, schalottenlök. I växthus kan du odla spenat, vintersallad, vinterportulak (ett slags sallad med små, gröna blad), vitlök, krasse. Inomhus kan man ju alltid odla ärtskott, småbladiga salladsväxter och vitlöksblast. Blasten på både vanlig gul lök, vitlök och annan lök kan man äta. Oftast smakar de mer än vanlig gräslök och är god att klippa ner i sallader eller äta på smörgåsar.

Blommor och träd

Under hösten är jorden naturligt fuktig och perfekt för odlingar av till exempel häckar, perenner, gräsmattor och de växter som man önskar. Även om de inte är gröna under hösten och vintern, så lever plantan och kan växa i jorden med rötter och får på så sätt växa och etablera sig i fred under hösten och vintern, och när vår och sommar kommer, har de kraft att blomma och skjuta gröna blad. Träd som man önskar på sin tomt bör odlas på hösten, alla lövfällande buskar och träd bör planteras på hösten, liksom rosor, barrväxter, städesgröna buskar som rododendron är perfekta för odling på hösten.

Anlita markentreprenad i Stockholm

Behöver du bygga ett växthus, eller anlägga en odling på friland, kan man behöva anlita en markentreprenad för att gräva ett friland, och lägga på matjord för det. Behöver man gräva ner en rand för att odla en ny häck, behöver man markentreprenad för den rand där häckan kommer att stå. Har man väl fått en sådan uppgrävd, är det sedan så mycket lättare att plantera dem på sin plats. Behöver man dränera eller andra grävprojekt på tomten behöver man en markentreprenad i Stockholm, till exempel. Läs mer här om företag som arbetar med markentreprenad i Stockolm.

När du behöver en låssmed

14 okt 2019

Låssmed är ett gammalt yrke med stora anor. Sedan urminnes tider har låssmeder rykt ut och hjälpt människor som låst sig ut och inte kommer in. Med hjälp av sina specialverktyg och stora erfarenhet kan låssmeden ta sig in överallt, oftast utan att skada låset.

Det är fortfarande något som låssmederna får göra i dagens samhälle, men de har många flera arbetsuppgifter. Vanliga arbetsuppgifter är att efter besiktning installera nya och säkra låssystem men även reparationer av befintligt låssystem som blivit slitet och kopiering av nycklar. 

Byten av lås

När låsen i bostaden eller på företaget är bristfälliga behöver man omgående kontakta en låssmed och få hjälp med att öka säkerheten. Detta är även viktigt för att försäkringen ska gälla. Föräskringsbolagen är noga med att det måste finnas säkra lås om man ska kunna få tillbaka pengar på försäkringen om olyckan är framme.

Ibland räcker det med service och reparation av låset och det är inte så dyrt, i andra fall behöver man byta ut hela låssystemet.

Säkerhetsutvärdering

Det rekommenderas att låta en låssmed gå igenom befintliga lås- och låsanordningar. Då kan man snabbt se vilka fler och brister som finns och dessa på olika sätt kan åtgärdas på bästa sätt. I låssystemet i gott skick så kan det räcka med mindre reparationer och service för att öka säkerheten. Det är också klokt i att se över andra platser där det går att ta sig in, det kan till exempel vara sidoingångar eller fönster på markplan. Det finns idag många varianter av effektiva fönsterlås.

Moderna låssystem

Många företag och organisationer, men även privatbostäder, går i alla högre grad över till nyckelfria låssystem. När många människor vistas i lokaler dagligen är det betydligt säkrare och smidigare att gå över till elektroniska låssystem. Det medför stora problem med traditionella lås med nyckel när dessa försvinner. Egentligen ska man ju byta ut hela låssystemet när en eller flera nycklar försvinner för att bibehålla tryggheten och säkerheten. Det blir annars problem med fösäkringen om det efter ett inbrott visar sig att nycklar är på drift.

Många fördelar med elektroniskt låssystem

När man går över till ett nyckelfritt elektroniskt låssystem slipper man för det första problemet med borttappade nycklar. Man instalerar ett kodlås med tillhörande dosa där man slår in sin personliga kod eller använder plastbricka för upplåsning. Man får fullständig kontroll över in- och utpasserande eftersom alla har sin personliga kod eller bricka. När plastbrickan försvunnit är det enkelt att spärra den centralt. Man kan se exakt när och vilka som kommer och går. 

Måste jag ringa en lokal låssmed?

10 okt 2019

Om du behöver hjälp med lås och larm kontaktar du en låssmed. Men väljer du att kontakta en lokal låssmed som finns maximalt 15 minuter bort eller kan du lika gärna ringa ett företag ”i andra sidan av stan”? Allt handlar om tidsaspekten. 

Ja – Du bör ringa en lokal låssmed

Bor du på Östermalm och har låst inne nyckeln i bilen och behöver bilen inom en halvtimme? Eller har du kommit hem efter en kväll på krogen och inser att nycklarna är stulna? I dessa fall vill du få hjälpen så fort som möjligt. 

Ta fram mobilen, sök efter en låssmed med jour på Östermalm, ring dem och få hjälp inom 20 – 30 minuter. Det finns till och med de låssmeder som lovar att de oftast (i stort sett alltid) kommer inom en kvart. Men det handlar då om att utryckningen just är inom ett bestämt område. Låssmeden på Östermalm kan ju lova att vara på plats inom 15 minuter så länge som hjälpen ska ges just på Östermalm.

Nej – Kontakta flera och tänk inte lokalt

Planerar ni att byta lås på flera dörrar hemma? Eller att installera larm? Då är det knappast någon jättebrådska. Ta då tid och kontakta flera låssmeder för att få in offerter från dem. Detta inte minst om det är ett större arbete som därmed kan kosta en större summa. 

Att i detta fall anlita en lokal låssmed har inte någon större fördel. Det kan snarare bli begränsande eftersom du bör ta in offerter från minst tre företag för att få en rättvis prisbild. 

Börja med att skriva ner vad du vill ha hjälp med. Skicka sedan detta till tre låssmeder (lokala eller i annan stadsdel) och be om offert. På detta sätt kan du få ett bättre pris. 

Men som journummer…

Oavsett vilken låssmed som installerar låsen bör du spara ner telefonnumret till en lokal låssmed i mobilen. Det behöver alltså inte vara samma företag som installerade låsen. Uppstår problem som inte är akuta kan du ringa det företag du anlitade vid installationen. De kan låsen och är insatta i hur det fungerar. 

Men när det är akut hjälp som behövs ringer du företaget som finns i närheten. Ett företag som har jour och kan hjälpa dig dygnet runt. 

Stora prisskillnader

Kom ihåg att kostnaden för att få ut en låssmed under jourtid är betydligt högre än om man vänta in vanliga arbetstider och därmed få hjälpen 7 - 16 på en vardag. Men är det bråttom så är det. Då kan det vara värt att betala extra för att få hjälp.

Så går relining till

2 okt 2019

Den som har utsltna rör kan bestämma sig för två saker; antingen laga det som är slitet, eller byta stammar helt och hållet. Bestämmer man sig för att laga rör, detta går ju bara om det inte är hål på rören – för då måste man ju byta ut dem helt och hållet – kan man anlita en VVS-firma som utför relining på sina rör.

När man anlitar en firma för relining, är det viktigt att hitta någon som har gjort det förut, som har erfarenhet och som vet hur man bär sig åt. Man kan till exempel googla "relining Lund" om det är i Lund som man vill ha relining i. Får man då några exempel på VVS-firmor som kan utföra relining i Lund, kan man sedan ta kontakt, be om offert och referenser. Sedan är det bara att anlita den som är bäst lämpad för jobbet.

Få relining av VVS firma i Lund

Så fungerar relining

När man gör en relining lägger man in en ny yta inuti rören. Man lägger in en speciell slags plast, som har samma form som rören. Sedan härdar man plasten så att den lägger sig som en ytterligare hinna inne i rören. På så sätt ser plasten till så att vattnet och saniteten inte springer läck i rören, utan kan transporteras på rätt sätt. Med en relining inuti rören ser man till så att de håller för en längre tid. Reliningen behåller rörens funktion och förstärker dem. Genom att göra en relining ser man till så att rören både håller för längre tid och att till exempel vattnet inte får smak av rören. Har man gamla rör men helt funktionsdugliga sådana, kan materialet ge smak på vattnet och det kanske inte är det man önskar. Då kan en relining se till så att vattnet smakar som det ska.

Anlita VVS i Lund

Behöver du göra en relining i Lund är det bästa att hitta en VVS firma just i Lund. Man får göra avdrag för arbetskostnaderna, enligt Rot-avdraget men inte för arbetsmaterial och inte heller för tjänsteresor till och från kunderna, därför är det bra att hitta en VVS firma som finns lokalt så att inte kostnaderna för tjänsteresor blir så höga. Så googla till exempel "VVS Lund" för att få tag i alla firmor som har angett att de arbetar med VVS och det är i Lund som de finns. Sedan väljer man den som har bäst referenser bland dem. Eller så kan du klicka på denna länk: https://www.vvslund.biz.

← Äldre inlägg

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?