Blogg

Sida 2

Hjälp genom hela byggprocessen

7 apr 2019

Som fastighetsägare är det inte helt lätt när man ska genomföra större renoveringar eller ombyggnationer. Det är en oerhört omfattande process från idé till verklighet. Och man måste vara insatt i alla regelverk och förordningar för att det ska gå att genomföra på ett bra sätt.

Det finns många fallgropar som man ska akta sig för och det är självfallet viktigt att hålla tiden för att inte hyresgäster och verksamheter ska lida längre än nödvändigt.

Förbered byggprocessen noga

Det krävs ett noggrant förarbete för att byggprocessen ska gå så smidigt som möjligt. Man behöver identifiera alla möjliga fallgropar och hur man ska undvika dessa. Desto mer förberedd man är, desto större chans att byggprojektet går smärtfritt och kommer att hålla med gällande tidsplanering.

Den ger också möjlighet att hantera eventuella överraskningar utan att bli försena byggets slut. Det är alltså klokt att vända och vrida på allt man kan komma på, så tidigt som möjligt i processen. 

Ta hjälp av extern byggkonsult

Många anlitar en byggkonsult som är specialiserad på hela byggprocessen. Dessa konsultföretag har stor erfarenhet och kunskap av byggprocesser och byggprojekt. Det gör att bygget kommer att gå smidigt och snabbt. Det är väldigt tryggt att veta att allt kommer gå rätt till och slutresultatet kommer bli som tänkt, utan överraskningar och tidsfördröjning. 

Byggprocessens steg

Efter att ha gjort ett grundlligt förarbete tillsätts en projektledare och ansvariga för varje delmoment. Allt dokumenteras noga och man måste ha en korrekt projektbeskrivning där allt står med. Den ska ha delmål som lätt kan följas och prickas av. Då ser man enkelt och smidigt när något inte är i fas och kan sätta in rätt åtgärder direkt.

Utifrån denna upprättas ett förfrågningsunderlag som sedan används i kommande anbudsförfrågan. Den ska innehålla en rambeskrivning av hela bygget, alla gällande föreskrifter, ritningar och andra beskrivningar. När man har hittat en passande entreprenör som ska utföra arbetet skrivs ett juridiskt korrekt kontrakt. 

Byggstart

Innan byggstart samlas alla inblandade till ett uppstartsmöte där allt gås igenom och reder ut alla eventuella frågetecken. Under projektets gång följer byggkonsulten allt på plats på bygget och ser till att allt fungerar som det ska. Det är väldigt tryggt att veta att allt sköts på ett korrekt sätt. 

Under processen sker kontinuerliga besiktningar och byggmöten för att säkerställa att slutresultatet blir som tänkt. Projektledaren sköter alla kontakter med entreprenörerna under hela processen tills allt är klart. Efter färdigt byggprojekt sker slutbesiktning som garanterar att slutresultatet blev som avtalat.  

 

Renovera tak på flerbostadshus

27 mar 2019

Som fastighetsägare är man skyldig att se till att huset underhålls ordentligt. Oavsett vem som sköter den tekniska förvaltningen så är det alltid fastighetsägarens ansvar att se till att huset är säkert och i så bra skick som det kan vara med tanke på dess ålder. I Stockholm har vi generellt en väldigt hög standard på våra flerfamiljshus. Det gäller inte minst i innerstaden, där husen i alla tider blivit skötta på ett exemplariskt sätt tack vare ansvarstagande fastighetsägare och bra detaljplaner.

Takunderhåll viktigt vid fastighetsskötsel

Det är mycket som måste kontrolleras och underhållas på ett flerbostadshus. Ett av de viktigaste områdena är taket. Stockholm är berömt för sina vackra tegel- och plåttak, och som fastighetsägare vill man förstås skydda byggnaden med ett ordentligt skalskydd. Ett tak utsätts året om för väder och vind, och blir det dåligt underhållet dröjer det inte länge innan det uppstår skador.

Men hur välskött ett tak är kommer det ändå en dag när taket måste bytas ut. Då gäller det att hitta en bra takläggare i Stockholm som kan ta stora entreprenader. Ett takbyte på ett flerbostadshus i Stockholms innerstad är inget litet projekt.

Hur går en takrenovering till?

En takrenovering är ett stort projekt, men nödvändigt för att säkerställa ett fortsatt bra skalskydd på huset och skydda de som bor i det. När man renoverar ett tak är det oftast främst de undre takmaterialen som behöver bytas ut, själva teglet och takplåten har generellt en betydligt högre livslängd. Dessutom vill ju i så stor utsträckning som möjligt bevara huset originalutseende, något som kan vara svårt att göra med ett nytt yttertak. Därför är det inte ovanligt att man varsamt avlägsnar yttertaket, kanske renoverar det och sedan lägger tillbaka det när undertaket bytts ut.

Hitta rätt takläggare i Stockholm

Att hitta en bra takläggare i Stockholm som kan renovera ett större tak i innerstan är vanligtvis inte så svårt. Stockholm har många större takläggarfirmor som har både kompetens och tillräckligt med mankraft för att ta hand om en större takrenovering. Men det är alltid bra att kontakta så många firmor som möjligt och begära in offerter för att jämföra priser och andra för- och nackdelar. En takrenovering är ett dyrt projekt och som fastighetsägare vill man så klart att den ska bli så väl utförd som möjligt. 

Noggrann inspektion av taket

Innan takläggaren kan börja renovera taket är det viktigt att det inspekteras in i minsta detalj för att utröna hur stort renoveringsbehovet är. Räcker det att byta ut undertaket, eller behöver takteglet också bytas ut. Kanske räcker det att byta ut enstaka trasiga pannor. Om undertaket länge varit i dåligt skick kan det hända att huset fått fuktskador på vinden, då måste även den renoveras.

När takläggaren skaffat sig en god uppfattning om takets skick kan en plan för renoveringen upprättas och arbetet sätta igång.

Kan hyrorna höjas efter takrenovering?

Som fastighetsvärd har man rätt att göra en höjning för att kompensera för kostnaderna för en takrenovering, men det ska vara en rimlig höjning. En takrenovering ger egentligen inget mervärde för hyresgästerna, utan är en del av husets långsiktiga underhåll, för vilket du ansvarar som fastighetsägare.

Informera hyresgästerna

Innan renoveringen sätter igång måste du i god tid informera dina hyresgäster, både om takrenoveringen och om en eventuell hyreshöjning. Vanligtvis brukar hyresgäster inte motsätta sig en mindre hyreshöjning, om den motiveras med en bra åtgärd som gagnar deras boende, vilket väl en takrenovering får anses göra.

När du behöver röja mark

15 mar 2019

Behöver du få tag i en arborist för en trädfällning i Sollentuna? Ibland kan man behöva fälla ett och annat träd i Sollentuna. Om det är så att man behöver röja mark för att man ska bygga hus, eller anlägga en trädgård så kan man behöva få bort träd och buskar på marken. Man behöver oftast anlägga en innergård eller en fin trädgård för sina hyresgäster om det är så att man är fastighetsägare. För att fälla träd, bör man alltid anlita en arborist som kan detta med att fälla träd. Att fälla träd är en svår konst och behärskar man inte den, riskerar man att skada sig själv eller andra, eller skada egendom eller bilar.

Det gör en arborist

En arborist är utbildad inom växtlighet och speciellt när det kommer till kunskap om träd. De vet hur träden mår, hur man ska kapa av dem, hur man ska beskära dem, och hur man blir av med dem. Ute på landsbygden gör det ju inget att det växer stora träd, men i städerna kan det vara en annan femma.

När man måste fälla träd i trånga områden

Om det är så att träden står i ett tättbebyggt område kan man behöva ta ner trädet i flera sektioner för att det ska fällas på sådant sätt att det inte skadar omgivningen. En arborist vet precis hur man bör fälla ett träd så att inte hela trädet faller ner och skadar saker i närheten. Googla då "trädfällning Sollentuna" om det är där som du behöver trädfällningen. På så sätt kan du förslag på arborister som är de som ska göra trädfällningen. De är kunniga på träd och vet hur de ska ta ner träd som ska kapas och som bör fällas. 

Så tar man bort stubbar

När man väl fäller träd brukar det ju självklart bli kvar en stubbe. En stubbe kan vara mycket svår att få bort, om man inte kan gräva runt den. Ett träd kan ha meterlånga rötter som gräver sig långt ner i marken. De kan sprida sig både över ett stort område men även långt ner i jorden. Därför är det alltid en stor operation att få bort stubben med rötter och ofta kan man förstöra gräsmatta och dylikt om man börjar gräva upp hela stubben. Då kan det vara bättre att låta den vara kvar. Kanske man kan använda stubben till något praktiskt? Den kan bli ett utmärkt och lågt bord? Eller en rolig ställning för barnens lek?

Efter källarrenoveringen - så inreder du torrt

12 mar 2019

Har du gjort en källarrenovering i Uppsala och undrar hur du nu ska använda de värdefulla kvadratmetrarna i botten av huset? Många husägare vill självklart undvika att belasta sitt hus med risker. Att bygga och inreda i en källare är en risk eftersom det kan göra att huset andas sämre. Att det i sin tur kan leda till fuktskador och kostsamma problem är troligen något du redan vet om. Det är kanske just därför du ska eller redan har renoverat din egen källare.

“I dag är det populärt med golvvärme. Det är mycket riskfyllt i en källare. Särskilt i äldre hus som inte alls är byggda för att värmas upp på det sättet”

Samtidigt är boyta i större städer dyrt i dag och självklart vill vi utnyttja de kvadratmetrar som finns i hemmet. Kanske till ett arbetsrum, ett gästrum eller en egen vrå för barn som blivit större och vill ha lite distans till sina föräldrar.

Den viktiga ventilationen

I samband med en källarrenovering har du troligen gjort en rad åtgärder för att få bort fukten. Med hjälp av bättre dränering, kanske har du behandlat väggarna utifrån eller bytt isolering runt fasaden.

Nu gäller det att ha en riktigt bra ventilation där frisk luft kan strömma in och den gamla luften kan passera ut i ett flöde.

Inget trä på golvet!

Golv i källare är knepiga och fungerar annorlunda är resten av husets golv. I rummen som ligger ovanför jord kan du sätta träreglar i både golv och väggar. Det ska du inte göra i källaren!

Har trä direktkontakt med betongen i källaren kan du räkna med problem! Trä ska inte ha kontakt med fuktiga ytor. Välj istället metallreglar och se till att ha en rejäl luftspalt mellan golv och nya material.

I dag är det populärt med golvvärme. Det är mycket riskfyllt i en källare. Särskilt i äldre hus som inte alls är byggda för att värmas upp på det sättet. Värme bär fukt bättre än kyla men med golvvärme kan du snarare förvärra fukten i din källare. Satsa hellre på ett golv som ventileras mekaniskt. I den typen av golv finns en fläkt som håller fukten borta.

Klinker bättre än matta

Om du ska bygga torra utrymmen i din källare, alltså inte våtrum, så fungerar ofta klinkers bra. Det kan läggas på betongplattan eftersom det är ett fuktsäkert golv som andas mellan fogarna.

Undvik våtrum!

Klinkers passar ofta dåligt i våtrum i källare, om du till exempel tänkt dig dusch eller spa-rum i källaren. Äldre hus saknar ofta en bra isolering under betongplattan och vare sig du använder fuktspärr eller inte i den typen av hur riskerar du att få problem med klinkersgolv. Klinkers är utmärkt för torra utrymmen men inte i våtrum i källaren.

Tyvärr leder våtrum i källare inte sällan till problem. Det bästa är att försöka behålla källaren som den från början var tänkt. För enklare förvaring. Om du ändå vill göra något åt golvet - måla det med en färg som andas.

Så ofta bör du renovera badrum

3 mar 2019

Hur ofta bör man renovera badrum? Allt beror på hur pass slitet badrummet är, och i vilka material som de tidigare renoveringarna är gjorda. Alla badrum slits ju ut förr eller senare, beroende på hur ofta och hur många som använder badrummet. Är man till exempel en familj på 2 vuxna och 2 barn, sliter man ju ut det efter 20 år. Ju större barnen är, desto oftare använder de badrummet.

Många vuxna använder det minst 2 gånger om dagen; duschar kanske både morgon och kväll. Efter några år, har fogarna mellan kakel och klinkerplattorna slitits ut. I sådana fall behöver man riva ut och lägga på nytt, eller om man ser till att underhålla fogarna och ser till att hålla borta all slags fukt genom att städa och rengöra kakel och klinkerplattorna, kan de hålla några år till.

Så slipper du slita ner badrummet

Om man är fyra vuxna som använder badrummet regelbundet, bör man inte låta det gå mer än 25 år mellan badrumsrenoveringarna för att undvika större skador av fukt. Då är det viktigt att renovera badrummet innan fukten har slitit ner materialet och kanske åstadkommit större skada.

Alternativ om du underhåller badrummet – om du ser att det släpper fog mellan kakelplattorna, kan du alltid köpa en fogspruta, antingen med silikon eller någon annan fogmassa. Fråga i din färghandel innan du bestämmer dig, vilken slags fogmassa som passar just i ditt badrum. 

Alternativ om du håller rent i badrummet – bara genom att hålla badrummet rent kommer badrummets material hålla för lång period. Genom att se till att badrummets kakelplattor, blandare och porslin inte samlar kalk, kan man hålla mnaterialet fräscht under lång tid.

När du väl bestämt dig för badrumsrenoering

Om du har bestämt dig för en badrumsrenovering är det i så fall dags att hämta information om olika hantverkare, samtidigt som du bör ta ställning till vilka material som du vill ha till badrumsrenoveringen. När det kommer till att välja hantverkare bör du välja en pålitlig sådan, som arbetar för att du ska bli nöjd, och som har hög kompetens, framför allt när det kommer till det viktiga arbetet med våtutrymmen i badrummet. Se till att hantverkarna har behörighet, och certifikat som visar att de är godkända vid arbete med våtutrymmen och är medlemmar i Byggkeramikrådet för våtrumsbyggen, har ansvarsförsäkringar, har F-skattsedel så att du som kund kan dra av arbetet i Rot-avdrag och arbetar nära din bostad, till exempel i Haninge, så du slipper dyra tjänsteresor till och från din bostad.

Skaffa en härlig pool

27 feb 2019

Många husägare drömmer om att anlägga en egen pool i trädgården. Vetskapen att man kan ta en härligt dopp när man vill. Sitta och njuta av ett avslappnande bad efter en stressig arbetsdag. Anordna ett poolparty med vännerna. Och en garanterat rolig aktivitet för alla barn. För att inte tala om att göra grannarna avundsjuka. En pool kan ju verkligen göra tomten exklusiv och vacker och öka värdet på huset.

Det är viktigt när man planerar för ett poolbygge att man väljer produkter av hög kvalitet för att den ska hålla sig fin under många år framöver. Det gäller också att tänka på utrymme omkring poolen och vilken trapplösning man vill ha. Sedan måste man ha ett bra pooltäckning som passar in.

Vilka olika alternativ finns?

Det finns en mängd storlekar och material på pooler på marknaden. Vanliga material är glasfiber, thermo samt thermoflex. Här kan du läsa mer om dessa:

Glasfiberpool - En trevlig pool som är gjord av komposit av hög kvalitet som man gräver ner i trädgården. Den passar bra för vårt nordiska klimat. Det går att få med smarta integrerade trapplösningar och andra finesser. Den har en fin yta av med hög finish.  

Thermopool - En thermopool har en poolstomme med inbyggd betonggjutning. Det innebär att den inte behöver grävas ner utan kan stå vart som helst. Den kan till och med byggas helt ovan mark om man vill det. 

Thermoflexpool - Denna variant har en rejäl stålstomme med tillagd isolering på 100mm som  skjuts in i stålstommens segment. Denna pool behövs inte heller grävas ner. Den passar upperligt att ha på en altan eller trädäck.

Glöm inte att skydda poolen

Det finsn en mängd olika pooltäcken eller pooltak för att skydda poolen när den inte används eller vid dåligt väder. Även här gäller det att välja något pooltak av hög kvalitet som håller för vanligt slitage.  

Ett bra pooltak gör också att poolen drar mindre ström och blir mer värmeeffektivt. Många pooltak är också väldigt vackra och ger poolen ett exklusivt utseende. Det gör att poolen kan användas året runt. Det är väldigt härligt att krypa ner i en varm pool mitt i smällkalla vintern.

Det finns transparenta och skjutbara pooltak av snygg och stryktålig klarplast. Det är också en viktigt säkerhetsåtgärd så inte barn eller djur ska ramla i. Ett bra pooltak klarar snö men i tö kan det bli för tungt så man behöver ta bort snön ibland.

Hur ofta borde man renovera en bostad?

18 feb 2019

Hur ofta man bör renovera hemma, beror på hur mycket man sliter på ytorna. Hyresvärdar har ofta värderingar som är långt från verkligheten, och hur ytorna blir efter några år. Många av dessa hyresvärdar beslutar att renovera sina hyreslägenheter endast vart 20:e år, vilket är helt förkastligt då ytorna i en lägenhet, som bebos av "normala" hyresgäster slits ner mycket snabbare än så. Säg att ni är en familj på 4 personer; 2 vuxna och 2 barn. Och har ett husdjur, såsom en katt eller en hund. Ni använder kök och badrum varje dag, som vilka andra "normala" människor. Då kommer ni snart att se att både badrum och kök har relativt slitna ytor efter 8-10 år. Vissa rum kan ha slitna ytor redan efter 5 år.

Vad kostar det att renovera hemma?

Många som behöver spara en del av sin inkomst till renoveringar undrar över vilka kostnader som det innebär att renovera hemma. Kostnadernas storlek beror till stor del på vilka material som man väljer att renovera med. Framför allt kök och badrumsinredning kan ha relativt dyrbara material, där kostnaderna för inredningen inte har några tak. De kan alltså kosta hur mycket som helst. Men om man föredrar modesta inredningsmaterial, och att renovera i en standardnivå, bör man räkna med minst 2.000 kronor per kvadratmeter. Sedan tillkommer arbetskostnaderna, vilka även de brukar gå på mellan 2.000-3.000 kronor per kvadratmeter. Sedan kan du dra av arbetskostnaderna, med som mest 30 procent.

Anlita hantverkare för renoveringar

Här kan man välja att själv anlita olika hantverkare, som det krävs när det kommer till renoveringar av badrum och kök. Ska man renovera dem är det viktigt att anlita både rörmokare, eller VVS-montörer som det egentligen heter, någon som kan kakla badrum samt en elektriker som kan installera och dra elledningar till och från badrum och kök. Väljer du att anlita alla hantverkarna själv, behöver du planera renoveringarna, så att hantverkarna dyker upp när de ska och så att de inte behöver vänta på varandra, eller så att arbetet görs i rätt ordning.

Anlita totalentreprenad av renoveringarna

Väljer du i stället att anlita ett byggföretag som erbjduer totalentreprenad, innebär det att du som kund, får hantverkare som själva tar ansvaret för att arbetet flyter på. De tar ansvar för att hela arbetet med renoveringen fortskrider och att arbetet går framåt. Du som kund får då en kontaktperson som håller dig informerad om hur arbetet går, och ger dig all information som du behöver. Här kan du läsa mer om en målare i Göteborg. Klicka på denna länk.

Relining alltid bättre än stambyte

11 feb 2019

Om du har stopp i avloppet Bör du som regel ta reda på vad stoppet i avloppet beror på. Då kan du ta kontakt merd en rörmokare som arbetar nära dig. Om du inte redan nu känner till någon som är duktig rörmokare så kan du behöva googla "rörmokare Uppsala", om det är till exempel i Uppsala som du behöver en rörmokare. Om du skriver in din ort efter "rörmokare" så får du kontaktuppgifter till en rörmokare som arbetar nära din bostad. Om du inte vill göra så, kan du alltid fråga grannar, nära och kära om det har haft behov av en duktig rörmokare som kan komma och lösa upp stoppet som du har i ditt avlopp.

När du behöver åtgärda dina stammar 

Om du får tag i en duktig rörmokare där du bor och ber dem komma ut och kontrollera dina stammar, kan de gå in med en liten minikamera och ta bilder och filmer från rören från insidan. På så sätt kan du med egna ögon se hur det ser ut i rören och kanske ser vad det är som orsakara stoppet. En rörmokare kommer säkert också att ge dig råd om vad du bör göra för att komma till rätta med stoppet. Om det skulle visa sig så att du behöver förstärka dina stammar; alltså att de är utslitna med ändå inte har gått sönder, då kan du behöva göra en relining.

Detta är relining

En relining innebär att en rörmokare sprutar in plast i dina rör. Det ser ut som en rund massa som läggs ini rören. Sedan härdas de; varm luft sprutas ini rören, vilket gör att plasten lägger sig som en hinna innanför rören. På så sätt blir de hela inuti på nytt, du får en ny yta på rören och sannolikt får du tillbaka den goda smaken på vanligt kranvatten, vilket definitivt är en underskattad smak. Friskt, rent vatten börjar snart bli en bristvara, och vi bör göra allt för att den inte ska ta slut.

Om du behöver en rörmokare i Uppsala

Bara i Uppsala finns det 100-tal rörmokare att välja mellan. Om det är så att du önskar mer än bara någon som kommer och tittar på dina rör och ser till att åtgärda det som är dåligt, eller akut, så bör du välja någon rörmokare i Uppsala som gör mer än så. Det finns rörmokare som är bredare och erbjuder fler tjänster än bara åtgärda akuta problem med rören. Här kan du läsa mer om en sådan; rörmokareuppsala.com.

När du behöver detaljerad information om marken

6 feb 2019

När man bygger är det viktigt att ha kontrollen över tomten som man ska bygga på. Hur ser jorden ut, långt ner i marken? Speciellt nu under vintrarna när man inte kan gräva så bra, kan man utföra inmätningar av marken som talar om exakt det som du som fastighetsägare bör veta och känna till om marken som du ska bygga på.

Vad är en inmätning?

Genom att lägga ut punkter och mäta marken i förhållande till ett slags refgerenssystem kan man ta reda på hur marken är, om den eventuellt (med störst sannolikhet) kommer att röar på sig och hur det i så fall kommer att förändras. Detta är spciellt viktigt när man ska planera ett bygge, eller om man ska arbeta med marken på annat sätt, bygga vägar, bygga trädgård, dela av tomter och uppföra fastigheter och liknande. Man kan även behöva göra inmätningar när man ska lägga nät, ledningar eller fiber i marken. Då behöver man veta på förhand hur marken ser ut, djupt nere innan man planerar för det praktiska utförandet av att lägga ner rör och liknande i marken. Man vill inte få negativa överraskningar när man sätter igång stora och resurskrävande projekt som har med marken att göra.

Måste göras av specialister

Detta arbete kan inte utföras av vem som helst, utan behöver utföras av specialister som vet vad de gör. Som fastighetsägare eller som byggherre bör man alltså vända sig till markingenjörer som kan göra de inmätningar av marken. De har den speciella utrustning som krävs för att ta reda på information om själva marken och hur det ser ut. Genom att göra på detta sätt, får ägarna och byggherrarna nödvändig information om marken, både beständighet,  beständighet och kvalitet av marken. Man bör anlita erfarna ingenjörer som kan förstå de data som kommer ut inmätningen och som kan avgöra vilka åtgärder man bör vidta när man sedan har den rätta informationen. 

Vad man kan göra med informationen

Med informationen som man får ur inmätningen känner man till exempel till hur vatten rör sig i marken, många gånger behöver man känna till vattnets riktning när det rinner. Man bör veta hur marken kommer att röra sig i framtiden, när man sedan bygger en fastighet på den, kan man förekomma de framtida rörelserna på rätt sätt. På basis av resultatet vid en inmätning kan man sedan göra en 2D eller 3D modell av marken och hur den kommer att röra sig, hur vattnet kommer att rinna och en prognos av rörelser och liknande kommande händelser.

Asfaltering för BRF:er

30 jan 2019

En BRF är ju ekonomiskt ansvarig för hela fastigheten, för tomten som hör till fastigheten, för att renovera fasad tak, stammar och planera innergård till exempel. Det finns en hel del som BRF:en kan göra med sin innergård. Finns det barn (vilket det oftast gör) som bor i BRF:en fastighet, är det så klart viktigt att bygga lekplats där barnen kan vara ute och leka på. För de minsta räcker det med en sandlåda, och en liten lekstuga, några gungor och en rutchkana. För större barn kan man skaffa en lekställning, då barnen kan klättra, hoppa och gunga. De kanske vill ha större utmaningar så att de kan krypa, klättra, hoppa och spela boll. 

En innergård för de vuxna

Vuxna vill oftast kunna sitta utomhus och grilla, äta mat och bara umgås utomhus. Till det krävs då att man bygger med matbord, bänkar, grillar och andra utemöbler. Kanske bygger man några av borden och bänkarna under tak. Man kanske planerar att odla gräsmatta, blommor och fina växter. Kanske vill man ha ett träd på innergården, en gran som kan kläs till julen och en liten damm, med ankor och fågelbad. För dem som har bil, är det viktigt att bereda möjlighet att parkera i närheten av bostäderna, eller nära garage. Då är det viktigt att asfaltera vägarna, parkeringarna och uppfarterna till garagen. 

Hitta rätta asfalterare i Stockholm

Det kan vara svårt att få tag i vägarbetare i Stockholm, som bryr sig om att komma och gör arbetet för en BRF. Ofta vill de göra stora arbeten, till exempel stora motorvägar, trafikleder och gator i Stockholm. Därför är det viktigt att hitta ett företag som bryr sig om de mindre uppdragen och som vill och bryr sig om att göra ett asfaltsarbete även bara för en innergård. Många vägarbetare vill bara arbeta med asfalteringar av vägar, och bryr sig inte om innergårdar.

För att vilja arbeta med innergårdar, krävs det oftast att man även arbetar på annat sätt med trädgårdar. Det kan då vara företag som både har trädgårdsmästare, och asfalterare, som enbart har asfaltering som en del av företagets verksamhet.

Behövs många trädgårdsarbetare i Stockholm

De flesta BRF:er finns i Stockholm. Det är där som de flesta arbeten finns. Om man vill anlita ett och samma företag för alla olika tjänster som tar hand om trädgårdarna och innergårdarna för BRF:er i Stockholm. Det är ju ingen idé att ta dit ett företag som tar hand om planteringarna och en annan för asfalteringarna. Då är det bäst att kunna anlita ett enda företag för alla tjänster. Läs mer om det på: http://www.asfalteringstockholm.nu.

Brukar en hyresgäst narkotika?

17 jan 2019

Det finns en svårighet i att vara fastighetsägare. Å ena sidan vill man hyra ut en lägenhet till reko personer, å andra sidan kan man heller inte kontrollera allting. Vad som försiggår bakom lyckta dörrar är var och ens ensak - du kan inte bara gå in och kontrollera vad som sker; varje människa har rätt till ett privatliv och varje hem är också att anse som en borg. Det kan således också finnas en risk att en hyresgäst exempelvis missbrukar narkotika.

Hur ska man då agera som fastighetsägare? Det finns några steg att ta. Det första ligger i att prata med hyresgästen i fråga och delge denne sina misstankar. Om det luktar marijuana i trapphuset så är det inte okej - hur lätt drogen i fråga ändå är. Det handlar om ett narkotikabrott. Och: om det skulle visa sig att problematiken kvarstår så kan man antingen som hyresvärd och fastighetsägare vräka personen i fråga.

Som sagt: det handlar om ett narkotikabrott och kriminell verksamhet är också ett skäl till varför någon skulle kunna vräkas. Detta sker då genom en skriftlig anmälan till Socialtjänsten och där sedermera Kronofogden avhyser personen i fråga från bostaden på ett givet datum - förutsatt att denne inte respekterat ditt beslut om vräkning.

Polisen kan du också tillkalla om du vill anmäla ett brott och få exempelvis då en misstanke om narkotikabrott bekräftad. Men, ett råd: se till att dina misstankar också blir bekräftade. Du kan inte godtyckligt vräka någon bara baserat på att du upplever en misstanke om narkotikamissbruk.

Att leva med en granne som missbrukar

Det finns fastighetsägare som agerar och anmäler misstänkta narkotikabrott. Men, det finns även de som sticker ner huvudet i sanden och som låtsas att det regnar. Det är något som påverkar de andra hyresgästerna.

Att bo som granne till en missbrukare kan innebära högljudda fester, det kan handla om bråk och det kan i övrigt handla om en otrygg miljö. Ett narkotikamissbruk ska finansieras också och det brukar tyvärr innebära stölder och inbrott: källarförråd bryts upp, saker försvinner och så vidare.

En hopplös situation som alltså endast kan lösas genom att fastighetsägaren tar tag i problemet och ser till att vräka personen i fråga. Visst, man kan ringa polisen och man kan ringa störningsjouren. Men, till syvende och sist så handlar det om att den person som äger fastigheten måste se till allas trygghet och därmed också agera om det handlar om problem som påverkar övriga hyresgäster.

Frågan är inte svart eller vit

Märk väl: vi anser inte att man ska vräka någon utan anledning. I första hand så handlar det om att erbjuda en hjälpande hand. Ge kontakter med olika föreningar, hitta en advokat och så vidare. Det är ofta trasiga personer som - genom en vräkning - säkerligen skulle hamna på gatan.

Därför är frågan heller inte helt svart eller vit. Man måste även förstå varför en fastighetsägare väljer att se åt ett annat håll - även om det naturligtvis är extremt svårt att göra det om man lever i samma trappuppgång och fastighet.

Läs mer om narkotkabrott här.

Att flytta till Eskilstuna för jobb

16 jan 2019

takläggareFunderar du på att flytta till Eskilstuna? Det är en relativt stor stad som erbjuder såväl lugn som puls. Dessutom finns närheten till Stockholm – bilvägen mellan Eskilstuna och huvudstaden är inte längre än ungefär en och en halv timme.

Som alltid när man ska flytta någonstans, och man inte gör det i tjänsten, behöver man se över arbetssituationen i staden. Eskilstuna är relativt stort (nästan 70 000 invånare) och erbjuder en varierad arbetsmarknad. Vi har tittat på de jobb som ligger ute nu för att se vad som erbjuds. Observera att underlaget vi tittar på är för litet för att dra några egentliga slutsatser. Syftet är endast att visa på variationen i Eskilstunas arbetsmarknad.

Kundtjänst

En stor bank letar efter en kundtjänstmedarbetare. Annonsen inleds med att fråga om läsaren ”studerar sitt första år på högskola” och letar efter ett extrajobb under studietiden. Anställningen är alltså en timanställning på högst 50 %. Som krav ställs det att man behöver vara flexibel, eftersom arbete även kommer att ske i Strängnäs. Vidare bör man vara beredd att, på kort varsel, kunna hoppa in om en kollega är sjuk.

Ett annat krav är att man är serviceminded. Vidare kräver de att man är noggrann, gör rätt för sig och att man har god känsla för att hantera människor. Meriter är att man läser sitt första år på högskolan, att man läser ekonomi eller liknande och att man har tidigare erfarenhet av kundservice.

Takläggare

En firma söker tre takläggare till verksamhet. De betonar att arbetet består främst av takläggning, men att även andra typer av uppdrag kan förekomma. De har inte som krav att man behöver ha erfarenhet som takläggare sedan tidigare, men betonar däremot att det är ett plus. Ett krav är dock att man ska b-körkort och inte vara höjdrädd, givet jobbets natur. De skriver också att de kan hjälpa och lära den sökande att bli en duktig takläggare, så länge viljan finns.

Säljare

Ett företag i Eskilstuna söker någon som är utåtriktad, positivt och har erfarenhet av kundvana att arbeta som säljare. Har man dessutom god telefon- samt datorerna och är lättlärd, är chansen stor att man är den person som företaget söker. Tjänsten omfattar heltid och består främst av att registrera kommande beställningar samt svara i telefon. Den sökande kommer att arbeta i ett team av innesäljare som hanterar kunders frågor gällande en order. Upplärning sker på plats. takläggareeskilstuna.nu är ett framgångsrikt företag i branscehn som ofta behöver ny personal. 

 

Arbetet som köksmontör

5 jan 2019

Ena dagen kanske du jobbar i Gävle. Andra dagen i Stockholm. Däremellan kan du behöva åka till ett lager för att hämta material att frakta ut till kunden. Arbetet som köksmontör är kort sagt rörligt, och det ställs krav på att man är flexibel som person. Vidare kommer ett stort ansvar, att man kan montera ett kök korrekt utifrån angivna ritningar. Det skall också normalt göras på en utsatt tid, som måste hållas. Här är en firma som har specialiserat sig på att montera köksmontörstockholm.se/

Bakgrund

Det finns inte enbart en väg att gå för den som vill bli köksmontör. Vanligt är dock att man har ett yrkesbevis som snickare. Det här ser arbetsgivare som mycket meriterande, och det är både lättare att få jobb samt en högre lön om man just innehar ett yrkesbevis.

Men det är givetvis inte bara yrkesbeviset i sig som är viktigt. Många arbetsgivare ställer krav på erfarenhet. Du kanske inte behöver ha erfarenhet just som köksmontör (även om det är meriterande), men om du har mer allmän erfarenhet som snickare kommer det att hjälpa mycket när du söker jobb som köksmontör sedan.

Vidare ställer många arbetsgivare krav på personlig lämplighet. Att man tycker om arbetet som köksmontör och att man har en vilja att utvecklas. Något annat som ofta är en förutsättning för att få ett jobb i branschen är att man har B-körkort, och ibland till och med egen bil. Körkort krävs för att själv kunna hämta material och köra ut det till kunden. Det här är viktigt för arbetsgivaren – om en köksmontör inte har körkort blir det betydligt mer omständligt att planera turer och arbetsdagarna generellt, då man inte kan arbeta ensam.

Undantaget kan vara om man arbetar som praktikant eller ”springpojke”, då man kan följa med någon som har ett B-körkort. Till och med i en stad som Stockholm eller Göteborg till exempel, som har väl utbyggt kollektivtrafiknät (i synnerhet Stockholm), blir det svårt att arbeta som köksmontör utan körkort.

Ett fysiskt jobb

Arbetet som köksmontör är fysiskt. Det här är något man bör lockas av, snarare än avskräckas. Dock finns det skäl att tänka på ergonomin. Många verksamma inom branschen har upplevt att de tidigt får belastningsskador, vilket kan ske just om man inte tänker på hur man arbetar. Innan man blir verksam i yrket bör man ha gedigna kunskaper i hur man använder verktyg, vilka arbetspositioner man bör hålla och hur man i allmänhet sliter på sin kropp så lite som det bara är möjligt.

Personliga egenskaper

Det finns en rad personliga egenskaper som är gynnsamma att ha. Om man inte har dem, är det kanske dags att börja utveckla dem. Till exempel följande:

  • En köksmontör måste vara noga. Om inte, väntar missnöjda kunder och merarbete.
  • Flexibilitet är mycket fördelaktigt. Ena dagen kanske du jobbar i Stockholm, andra dagen i Gävle och tredje dagen åter i Stockholm. Arbetet är ofta föränderligt.
  • Självgående. Ibland arbetar du ensam, och då bör du kunna fatta beslut och driva arbetet framåt på ett effektivt sätt.

Renovera taket regelbundet!

29 dec 2018

Vi kan inte nog påpeka det viktiga att alltid se över sitt tak. Det är ju taket som tar emot allt av nederbörd, av väder och vind. Det är taket som ska bära och skydda villan. Med tanke på allt det som taket ska klara av är det mycket viktigt att man renoverar och lagar taket regelbundet. Det måste göras, helst varje vinter, höst och vår. Och där emellan bör man som villaägare gå upp på taket och se över det. Det är även viktigt att gå upp på vinden och syna undertaket och materialet under yttertaket. 

Se över taket regelbundet innan det skadas

Taket är så pass känsligt att försäkringbolagen inte vill betala ut ersättning för dropp från taket. Därför är det alltid upp till villaägaren själv att hålla kollen på hur taket mår, om materialet håller för en säsong till, och att renovera och laga tak som är slitna. Alltför många väntar för länge på att renovera taket, om det sker, hinner vattnet tränga ner i väggar och innertak och skapa stora skador. Om så sker, krävs det alltid att man river ut det som är skadat och torkar ut materialet. Sedan måste man ersätta det skadade materialet. Allt sådant kräver stora resurser i anspråk.

Då är det faktiskt billigare att förekomma än att förekommas när det kommer till tak och renoveringar av tak. Hur länge tak håller beror på materialet som man har lagat taket av. Det kan vara allt från tegeltak, som ju egentligen håller tills det påverkas av nerfallna grenar, eller något hårt material. På samma sätt är det om taket till exempel är gjrot av betong. Är taket gjort av plåt, håller det i cirka 50-60 år. Är det av papp, bör man alltid ersätta det med nytt material vart 20:e år. Så beroende på materialet, bör man alltid renovera det regelbundet.

Se över underlaget, läkt och takstolar

Det är kanske inte så ofta man lägger om taket med nytt material, under sin livstid, om det inte är så att taket är lagt med papptak. Men i övrigt, händer det alltså inte så ofta att taket behöver lagas. Däremot bör du alltid se över underlaget, över takstolar och läkten. Det är sådant som kan ta skada mycket snabbare än yttertaket. Många tänker inte på underlaget, utan räknar endast med att yttertaket ska hålla. Behöver du hjälp med att syna underlaget, läkten och takstolarna, kan du anlita dessa.

Se över dina stammar

21 dec 2018

I Sverige förutsätter vi alla att vatten och avlopp bara ska fungera i all evighet, utan åtgärder. Men det förutsätter att man underhåller stammar och rör kontinuerligt, för att inte få obehagliga överraskningar i framtiden. Det kan bli en kostsam och tråkig lärdom som man inte vill göra om. Det är aldrig ett bra tillfälle att få stopp eller andra problem. Faktum är att avloppen i våra fastigheter får utstå massor varje dag. Många stammar och rör har många år på nacken och dåligt genomgångna och spolade. 

Kontrollera rören i fastigheten

Det enda sättet att se över stammar och rör i en fastighet är att boka en rörinspektion av en auktoriserad och seriöst företag som arbetar med vatten och avlopp. De går noga igenom samtliga rör och stammar i fastigheten och föreslår passande åtgärder. Man går då in med en kamera i rören och kontrollerar stutusen, och kan se rotangrepp, smuts och avlagringar och eventuella nedspolade föremål som kommer att ge problem framöver. Det kommer att spara mycket pengar att upptäcka tidigt och slippa kommande akuta stopp med en dyr jourutryckning som följd.

Hur märker man själv när det är problem?

När det upptäckts problem efter en rörinspektion som behöver åtgärdas eller om du själv upptäckt brister finns det olika lösningar. En vanligt sätt man märker att det är något fel på rören är när avrinningen är långsam och/eller att det bubblar i diskhoar eller handfat i huset. Dålig lukt och stopp i avlopp är ett akut tecken som inte bör ignoreras, då det kan bli allvarliga problem om dessa inte löses omgående. Det är såklart en förutsättning att problemen föreligger i fler än en lägenhet, då det snarare är ett lokalt stopp. 

Förebyggande åtgärder

Ett väldigt effektivt att undvika framtida problem är att göra en så kallad stamspolning. Många företag är specialiserade på detta. Man använder sig av en maskin som med hjälp av högtryck effektivt spolar rent rören och stammarna invändigt. Det rekommendes att man gör en stamspolning vart fjärde år.

Detta är en enkel försäkring för framtiden och förlänger rörens livslängd avsevärt. Eventuella fastnade föremål spolas bort och all smuts och avlagringar försvinner. Arbetet startas i huvudledningen och sedan lägenhet för lägenhet med start på bottenvåningen.

Vad görs när problem redan uppstått?

När fastighetsägaren upptäckt att det fastnat föremål i rören, görs en rörrensning eller stamspolning. Vid utbredd dålig lukt behöver anledningen utredas, med passande åtgärd. Hittas inga fel och brister görs en så kallas luktsanering, där med kemisk hjälp lukten avlägsnas effektivt. Om stammarna har sådana problem att de behöver bytas finns det ett ibland ett alternativ som heter relining, som innebär att man sätter dit ett skyddande innanrör istället för ett stambyte. Ett betydligt billigare och smidigare sätt än att byta stammar. När stora beläggningar och rostangrepp kan dessa tas bort med kättingverktyg genom en så kallad fräsning. 

← Äldre inlägg

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?