Blogg

Sida 2

När det är dags byta fönster

26 jul 2019

Som fastighetsägare har man skyldigheter att med jämna mellanrum byta fönster på sin fastighet. Är man fastighet till ett stort komplex och till exempel har många hyresgäster behöver man byta ut fönster i bostäderna eller lokalerna (om man hyr till exempel ut lokaler till företag) för att behålla fastighetens värde och bevara det. De fastighetsägare som är ansvarsfulla, räknar med de kostnaderna i sin årliga budget och sätter av stora summor varje år för underhåll och renoveringar.

Vilka fönster ska man välja?

Att byta fönster på stora fastigheter tar flera månader. De hantverkare och byggare som tar på sig det stora arbetet, brukar själva beställa fönster, men med fastighetsägarens godkännande. Här kan man välja fönster som ger bra effekter. Väljer man Energifönster får man bättre isolerade fönster. Gillar man inte att tvätta fönster, eller om fastigheten ligger nära motorväg som kan medföra att de blir extra mycket smutsiga, kan man välja fönster som är preparerade med en hinna som gör att smutsen inte fastnar så lätt på utsidan. När det sedan regnar, ramlar det som ändå har fastnat, bort. Man kan välja att byta fönster med bullerskydd, sover man på natten och har flera pubar runt hörnet kan det vara bra med bullerskydd mot alla som ska rumla runt nattetid. Då slipper man det värsta bullret.

Vad man kan göra innan fönsterbyte

Det bästa är om fastighetsägaren kan förbereda dem som bor i bostäderna, eller hyr lokalerna att man ska byta fönster. Då brukar det inte bli lika mycket klagomål, då det blir ganska stökigt att byta fönster. Byggarna behöver bygga stora byggställningar. De behöver sannolikt tillgång till lägenheterna och lokalerna för att kunna byta fönster. De som bor där eller hyr lokalerna kan plocka bort allt som står på fönsterkarmar och gardiner, persienner eller annat i fönstrens omedelbara närhet så att inte de som byter fönster behöver slå sönder saker, eller böka runt i andras personliga ägodelar.

Så går det till byta fönster

Sedan blir det en del buller och aktivitet, när hantverkarna ska byta fönster. Det blir en del spring och de flesta hantverkare börjar arbetet tidigt på morgnarna. Det kan upplevas störande för dem som bor i bostäderna eller arbetar i lokalerna. Att förbereda dem är det bästa och tala om för dem hur länge man tror att det ska pågå. Information till dem som det berör brukar vara det bästa sättet att slippa klagomål och irritation. Här kan du läsa mer om leverantör som byter fönster: https://www.bytafönster.biz.

Glasa in balkongerna

17 jul 2019

Balkongen är en mycket populär plats på sommaren. Det blir ett extra rum där man kan njuta av värmen, inta måltider eller läsa en god bok på med mera. Men med tanke på vårt nordiska klimat är säsongen ganska kort vilket är tråkigt. Men behöver det verkligen vara så? sjäklart finns det lösningar att göra.

Det går att bygga in sin balkong eller altan på olika sätt, vilket är ett smart sätt att öka nyttjande-tiden avsevärt.

Få ett året-runt-rum

Ett populärt alternativ som man ser oftare och oftare på senare tid är att fastighetsägare väljer att glasa in balkongerna. Då får man helt plötsligt ett rum som man kan utnyttja året runt. Tänk att sätta sig på balkongen mitt i smällkalla vintern och titta när det snöar?

Det gör även att man med hjälp av UV-skydd mot solens farliga strålar även kan vara där när solen är som farligast på sommaren.

Hur glasar man in balkongen?

När man tänker sig att glas in balkonger bostadsfastigheter eller villans uteplats så kan man anlita en firma som är specialister på inglasningar av olika slag. De har all nödvändig expertis som krävs för att det ska bli ett snyggt och säkert arbete. De vet vilka material som krävs för ett hållbart slutresultat.

Det är mycket viktigt att ha rätt förkunskaper när man glasar in balkonger med tanke på att balkongens utsatta läge. Det är inget man som lekman chanser med. Det är också viktigt med tanke på att försäkringen ska gälla.

Inleds med besiktning

Inledningsvis kommer hantverkaren på hembesök för att få en uppskattning hur balkongen ser ut och vilken lösning som passar bäst. Sedan går firman till kontoret och räknar på kostnader och återkommer med en offert och planeringen påbörjas. En komplett inglasning av en fastighet är ett oerhört komplext projekt, men slutresultatet kommer att bli mycket bra.

Det är också väldigt vackert från utsidan när en fastighet har inglasade balkonger. Det ger hela fasaden ett ansiktslyft. Det kan ses som en investering eftersom värdet på fastigheten kommer att öka markant.

Moderna inglasningslösningar

Hur gör man en modern och snygg inglasning av en balkong eller altan? Det finns en mängd olika varianter beroende på vilket behov man har och hur balkongen ser ut. Gamla slitna balkonger behöver troligen inledningsvis en rejäl renovering först. Man måste se över själva grunden och eventuellt gjuta om den. Annars river man räcket och bygger upp ett nytt modernt räcke i aluminium som man sedan täcker med glas och isolering. Det finns även möjlighet att bygga ett tak för balkongen. 

 

Fyra tips inför takrenoveringen

11 jul 2019

takrenovering

Dags för en takrenovering? Om du ska byta hela taket krävs en hel del planering. Bra att känna till är att det kan kosta relativt mycket pengar, och att god planering är A och O. En takrenovering är många gånger ett stort – och dyrt – projekt. Genom att planera väl kan man se till att man får ut så mycket som möjligt av pengarna.

Behöver det verkligen bytas?

En takrenovering består ibland av ett helt takbyte. Det är dock inte alltid nödvändigt. Om du har tänkt att byta, är det bra att säkerställa att det faktiskt behövs. Många gånger räcker det gott och väl med att täta. Ett äldre tak som inte har några större skador behöver inte direkt bytas. Givetvis är det dock vanligt att man vill byta av anledningar som inte är praktiska eller funktionella.

Jämför takfirmor

Är du händig så kan du ofta göra din takrenovering själv. Det krävs dock vissa förkunskaper och att det finns vissa säkerhetsanordningar. Om taket ska bytas behöver man normalt vara två.

En del väljer alltså att göra sin takrenovering på egen hand, men desto vanligare är kanske att man tar kontakt med en takfirma. Genom att ta in offerter från flera olika firmor, så kan du vara säker på att du betalar ett marknadsmässigt pris. Bor du i en större stad som Göteborg eller Stockholm (speciellt Stockholm) har du många firmor att välja mellan.

Försök att ta in minst tre offerter som du jämför. I Stockholm och andra större städer kan du ta in fler. Titta på vad extrajobb (som inte ingår) kostar och om alla detaljer är med i prisförslagen. På så vis undviker du överraskningar när fakturan kommer. Här kan du läsa mer om takrenovering. 

Garanti

Om du anlitar en firma för en större takrenovering, där taket ska bytas, bör du få en garanti på arbetet och materialet. Seriösa aktörer erbjuder flera års garanti (ofta tio år). Genom garantin kan du känna dig trygg, även om firman skulle gå i konkurs.Garantitiden kan vara en faktor när du jämför offerterna. Är det någon som är lite dyrare, men som erbjuder betydligt längre garantitid? I sådana fall kan det väga över till dess fördel.

Kolla om du behöver bygglov

När husets yttre förändras krävs ofta bygglov. Om din takrenovering innebär att taket får ett nytt material, eller om det ändrar färg, så kan du behöva ansöka om bygglov innan arbetet kan påbörjas. Se till att kontakta byggnadsnämnden innan du låter arbetet sättas igång.

 

Fastighetsförvaltning med brandskydd

10 jul 2019

Alla fastighetsförvaltare som har någon slags ambition med sitt förvaltarskap bör arbeta aktivt med systematiskt brandskyddsarbete. Om någon ska känna till hur man agerar och framför allt förebygger bränder i en egendom, så är det fastighetsförvaltaren. Skulle det börja brinna i en byggnad, är det mycket viktigt att släckningsarbetet går snabbt. De som bor och hyr bostad eller lokal i byggnaden är oftast de som upptäcker branden först. Då bör de känna till vilka medel som finns för att man ska kunna släcka branden. Finns det brandfiltar? Och var finns de? Finns det brandsläckare och var finns de? Att känna till var de finns och hur man ska göra om en brand uppstår är mycket viktigt och kan rädda liv.

En förvaltares uppgift arbeta förebyggande

Det är en förvaltares främsta uppgift att arbeta förebyggande mot bränder. Då är det mycket viktigt att Det finns alla redskap som måste finnas på plats så att man snabbt kan släcka alla slags bränder. Det allra viktigaste kan vara att ha brandfiltar, brandskum, brandmattor, yxor, stegar och slangar. Alla som bor och vistas i byggnaden ska veta var de brandredskapen finns. Tiden är bland det viktigaste om det skulle brinna. Upptäcker man en brand tidigt, så har man så mycket större chasn att förhindra att branden skadar allvarligt byggnaden. Därför bör man alltid ha brandvarnare i trapphus, i entréer och på vinden. Många bränder går rakt upp och antänder taket. Har det väl börjat brinna i taket kan den sedan spridas till andra trapphus och antända hela byggnaden. Dessutom brukar man ha lättantändlig isoleringsmaterial på vinden, sådant som underlättar för en brand att sprida sig.

Förvaltarens ansvar ska vara avtalat

Det måste var tydligt vilket ansvar som åligger en förvaltare. Om det ska vara en förvaltares ansvar att arbeta med förebyggande åtgärder mot eventuella bränder, då måste det finnas skrivet i ett avtal så att det är tydlig för alla. Då är det viktigt att lyssna på den förvaltarens synpunkter om det är så att man bör bygga och renovera på sådant sätt att man förebygger bränder. Då kan man behöva bygga med brandisolerande utrymmen och montera branddörrar, brandslussar och bygga så att en brand snabbt isoleras och dör ut. Man kan behöva måla med brandskyddande färg, renovera med brandskyddande byggmaterial. Här finns många bra material som inte antänds så lätt. Dessutom kan man behöva bra stegar och trappor som skyddar mot bränderna. Läs mer om detta på: https://www.förvaltningstockholm.se.

Alla hus bör ha säkra lås

4 jul 2019

Alla fastighetsägares mardröm är att det händer något med den egna fastigheten. Den kan utsättas för allehanda skador; brand eller att någon bryter sig in och kanske förstör den. Har inbrottstjuven tagit sig in, brukar de hänsynslöst rota runt och slänga saker i golvet i jakten på dyrbara föremål som de tror ska kunna sälja. Det bästa och enda som man kan göra är att brandsäkra sin fastighet. Det andra som man bör göra är att göra bostaden näst intill ointaglig för obehöriga. Här gäller det att se över alla känsliga delar av huset. Fönster och dörrar är de punkter som har de svagaste skydden. 

Inbrottsskyddade fönster

Det finns fönsterglas som är så gott som inbrottssäkra. Det är i så fall glas med en laminat av plast som gör att de håller ihop och inte splittras så att tjuven kan ta sig in via fönstret. De flesta handlar och butiker har sådana inbrottsskyddade fönster. Skulle de råka ut för inbrottsförsök, så splittras inte fönstret utan håller ihop det. Det blir omöjligt att ta sig in genom ett sådant fönster. Är man särskilt rädd för inbrott, till exempel på bottenvåningen, är det bättre att skaffa inbrottsskyddade fönster. Då är det lättare att sova gott på nätterna.

Dörrar med inbrottsskyddade lås

När det kommer till dörrar bör både huvudingången och altandörren ha inbrottssäkra lås. Ju svårare låset är, och ju längre tid som det tar för en inbrottstjuv att dyrka upp låset, desto säkrare är dörrarna. Skaffa lås som är svåra att forcera. Man kan även skaffa sig lås som endast öppnas av fingeravtrycket, eller med hjälp av kort. Då vet man att det inte går att öppna dörren med mindre att man har rätt kort eller rätt finger.

Tänk som en inbrottstjuv

När du ska se över säkerheten i ditt hus, bör du tänka som en tjuv. Gå runt och kontrollera alla  svaga punkter. Se till att säkra de svaga länkarna i huset. Svaga punkter är alltid fönster och dörrar. Går det att ta sig upp till en balkong? Då gäller det att se till att balkongdörren är lika säker som huvudingångens dörr, liksom altandörren. Ta även råd av en låssmed som kan ge råd och tips på hur man kan säkra huset. Bor du i Sundbyberg, utanför Stockholm? Googla "låssmed Sundbyberg" för att komma i kontakt med en sådan där. Då kan du få nyttiga och säkra tips på hur du kan säkra ditt hus.

Är du i behov av markarbeten

30 jun 2019

När man stor inför byggprojekt är det utterst viktigt att inte slarva med markarbetet. Detta för att inte grunden är stabil och säker att bygga på. Marken kan se ok ut på ytan med man måste låta en expert undersöka marken noga.

Anlita byggfirma för markarbetet

Markarbete är inget vem som helst ska ge sig på. Det kräver kunskap, erfarenhet och tunga maskiner. Och om man slarvar med det kan man få stora problem framöver. Det är aldrig ett alternativ att anlita svartarbetare. Risken är helt enkelt för stor att arbetet inte blir korrekt utfört och försäkringsbolagen kommer inte att godkänna arbetet och då gäller inte försäkringen vid framtida problem. Det är också stor risk att bli lurad.

Var noga med att anlita en kunnig och pålitlig partner med rätt erfarenhet av markarbeten i Stockholm. I städer står husen tätt och det ställer höga krav på korrekta markarbeten för att få bort till regnvatten på ett korrekt sätt. Man måste alltid ta hänsyn till lokala förutsättningar och fokusera på stabilitet. 

Mark- och anläggningsarbeten

Vi alla slags byggen och renoveringar av olika slags byggnader, oavsett storlek, så måste man utföra markarbeten enligt konstens alla regler för atti nte få problem i framtiden. 

När man förbereder inför husgrunder och andra projekt är det vanligt att man behöver frakta undan massor som ligger på fel plats och schackta marken plan och stabil för att kunna gjuta en betonggrund.

Man behöver också omfattande grävarbeten för rörläggning för bland annat vatten, avlopp. el och fiber.  I många fall måste man dränera bort vatten för att få en fastare grund att bygga på. 

När det gäller vägar och gång- och körbanor kring till exempel uppfarter, hus och garage gäller det att nogra dränera bort vatten för att inte drabbas av frostsprängning eller att det instabilt när det regnar kraftigt.

Dränering

När man undersöker marken på platsen där man har tänkt bygga är det inte ovanligt att man finner stora vattenmängder. Och måste ordnas för att kunna bygga säkert på platsen. Detta göra genom att gräva med grävmaskin och seda leda bort överflödigt vatten. Det ger marken hårdare och mer stabil att bygga på. Det ger också ett skydd åt bygganden mot fukt- och vattenskador i framtiden.

Finplanering

När markarbetet är klart under ytan är det dags för gjutning, asfaltering eller stenläggning. Har man gjort en bra grund har man alla förutsätttningar för att resultatet ska bli perfekt. 

Totalentreprenad tar hand om hela bygget

26 jun 2019

Det finns några olika sätt att anlita ett byggföretag. Beroende på hur duktig du själv är på att bygga, kan du komma att behöva anlita byggtjänsterna olika. Säg att du är duktig själv på att bygga. Du är helt enkelt en praktisk och händig person. Kanske du har föräldrar som har byggt hus och möbler och renoverat ända sedan du var liten. Då är du van vid de olika moment som krävs när det kommer till att uppföra ett helt nytt hus.

Anlita byggföretag som gör det du inte kan

Om det är så att du är händig och själv kan till exempel bygga en grund och arbeta med stommen och konstruktionen att huset, så kan du i så fall anlita et bygföretag när det kommer till särskilt svåra konstruktioner, som till exempel att bygga taket, lägga VVS-rören och dra elledningar, sådana saker som man som lekman inte ska göra själv. Då kan du minimera den mängd arbete som ett byggföretag gör och göra resten själv. Just att lägga ett tak är väldigt svårt att göra som lekman. I det fallet behöver man professionella byggare som både har de liftar som behövs och den stora erfarenhet som krävs för att lägga ett tak rätt.

Anlita byggföretag för byggledning

Säg att du kan bygga det mesta själv, men behöver ett byggföretag som gör själva planeringen och byggledningen av huset. Om det är så att du bestämmer dig för att anlita byggare som kan sin del av hantverket, krävs  det att det är du som gör planeringen och räknar ut när de olika hantverkarna ska infinna sig på bygget och göra sin del av husbygget. Om du tycker det är svårt, kan du i stället anlita ett byggföretag som gör den delen av jobbet och som håller kontakt med de olika hantverkarna och bestämmer när de ska komma och göra sin del av husbygget.

Anlita byggföretag som gör allt

Om du inte alls vill befatta dig med husbygget kan du i stället anlita ett byggföretag som gör allt från att planera, leda bygget och tar dit alla hantverkare. Det enda som du behöver göra är att bli informerad om vad som händer med ditt bygge, och sedan betala för kalaset. Inget annat behöver du göra, inget mer än flytta in i huset när det sedan är klart. Om du letar efter ett sådant byggföretag i Stockholm kan du fortsätta läsa mer här: https://www.byggföretagstockholm.com.

När du behöver garagestädning

14 jun 2019

Våra garage utsätts dagligen för hård påfrestning av avgaser och annan smuts från väder och vind som alla bilar och andra fordon drar in. Det är lätt att brunnar täpps igen och kan skapa probelm i form av översvämning vilket är dyrt och krångligt att åtgärda. Regnvatten, snöslask och avgaser gör snabbt ett garage ofräscht och smutsigt. Det blir även dålig lukt när man inte städar sitt garaget med jämna mellanrum. 

Dåligt skötta p-hus skapar otrygghet kan till och med skrämma bort kunder eller hyresgäster. Det är viktigt att hålla efter garage för att de ska hålla länge och inte skapa problem med översvämmade brunnar. Det kan också bli olyckor om lösa föremål finns i vägbanan. Det är också viktigt att vägskyltar och annan information är tydlig.

Hur underhåller man ett garage?

När man anlitar städhjälp i garage och p-hus görs en grundlig genomgång av alla ytor. Golvet rengörs noggrant med moderna och effektiva maskiner i form av våtsugning eller skurning. 

Allt löst skräp plockas upp och papperskorgar och man ser även över belysningen så det är fungerande. Eventuella pelare och rengörs och väggar och skyltar rengörs. Man ser över helheten så allt är snyggt och prydligt. Det höjer kundernas trygghet och helhetsupplvevelse. Eftersom det ofta kostar pengar att parkera är det viktigt att garaget fungerar och är fräscht.

Slarva inte med städningen

Det är också viktigt att städa tak, armaturer, ventilationstrummor med mera. Det finns ofta hissar och trappor i paerkingsgarage som också måste underhållas noggrant. 

Man behöver tvätta kanter, fläcka av väggar, rengöra dörrar, trapphus och hissar. Kontakt flera aktörer och jämför deras priser för att få bästa pris och service. Sedan får man ett skräddarsytt avtal med fasta städdagar efter schema. Garagestädning är något alla fastighetsägare måste ha för allas trivsel och trygghet. 

Parkeringsplatser utomhus

Även parkeringar utomhus måste underhållas noggrant. Skräpiga och smutsiga parkeringplatser vid till exempel köpcentrum kan göra att folk väljer ett annat alternativ. Det är ofta avgiftsbelagda p-platser och garage som ger stora inkomster så det är viktigt att vara noga med städningen. På vintertid måste man vara noga med snöröjningen för att det det ska gå att parkera på korrekt sätt. Efter vintern måste all vägsand, grenar och skärp avlägsnas. Det är viktigt att alla p-rutor är fria från skräp och smuts så man kan tryggt kan ställa bilen där.

När du behöver kontinuerlig städning av p-hus, stora garage eller industrilokaler kan du läsa mer och boka här: www.garagestädningstockholm.se.

Skaffa ett effektivt solskydd

7 jun 2019

Nu är sommaren snart här och det är dags att skaffa ett effektivt och snyggt solskydd. Solen och värmen är verkligen efterlängtad men man glömmer snabbt hur oerhört varmt och svettigt det blir när den är som varmast och luften står still.

Med tanke på förra sommarens värmebölja som varade i 3 månader så gäller det att se över solskyddet redan nu. Förra sommarens värme gjorde till exempel att det inte gick att få tag på fläktar i butikerna.

Under sommaren blir även temperaturerna inomhus väldigt höga med dålig luft och många får svårt att sova. Vi i Sverige är inte vana med hög värme så det finns sällan AC i våra hem som det gör utomlands. Det är lite ironiskt att att vi gnäller när det väl blir varmot i vårt land. Men det finns lösningar. 

Skaffa markiser

Ett oerhört effektivt och snyggt solskydd är markiser. Det skyddar mot solens varma strålar och sänker effektivt även innetemperaturen i rummet bredvid fönstret. Persienner är bra, men skyddar inte mot upphettningen av hela fönstret och mot solblekning av fasaden.

Markiser gör även att hela byggnaden och fasaden får ett lyft. Huset får en helt annan karaktär än tidigare. Och det finns färger och mönster i alla tänkbara varianter. Fönstermarkiser finns i alla storlekar så det är inget problem att hitta en som passar.

På uteplatser och altaner

Villaägare väljer ofta markiser som solskydd på deras altaner och uteplatser. Det finns stora markiser som kan täcka hela uterum om så krävs. Parasoller och annat täcker bara små delar av uteplatserna och måste flyttas jämt och ständigt. Och det är hela tiden risk att den ska välta när det blåser. En markis vevar man smidigt och enkelt in vid hård blåst. Det finns både manuella och elektroniska modeller.

Det blir också en mysig känsla på uteplatsen, som blir mer ombonad och hemtrevlig. Det blir nästan som ett extrarum. Vid lätt vind funkar det även bra som vindskydd vilket gör att den kan användas oftare. Man får helt enkelt nytt av uteplatsen ofta, som till exempel vid ett sommarregn. Markisens material skyddar effektivt mot regn.

Slitstarkt material

Dagens markiser är mycket rejäla och är tillverkade av slitstarkt material och skyddande mot väta. Stommen är gjorda av stål eller aluminium. Det finns manuella vevar eller varianter som styrs helt digitalt, vissa med automatik.

Bor du i Haningeområdet och letar efter snygga och effektiva markiser kan du läsa mer här: www.markisertäby.se.

Att handla med värdepapper kräver LEI-kod

7 jun 2019

Vill du kombinera dina fastighetsaffärer med mer riskfyllda investeringar, där chansen till snabb avkastning är betydligt större? Många fastighetsägare väljer att investera en del av vinsterna från sina fastigheter inom områden som kan vara mer lukrativa på kort tid. Och då talar vi inte om roulette utan om värdepappershandel. För en fastighetsägare kan det vara en god idé att bli en aktör på finansmarknaden, dels för att det innebär en chans att snabbt tjäna stora pengar, som man sedan kan överföra till säkrare investeringar i fastigheter. Och dels för att det helt enkelt är väldigt roligt.

Handeln med finansiella instrument kan se väldigt olika ut. Med indexfonder till exempel har man en relativt trygg investering som , även om inget är hundraprocentigt säkert i värdepappersbranschen, har mycket goda chanser att växa på sikt, även om det går långsamt. På så sätt påminner handeln med indexfonder om fastighetsbranschen, där man äger och förvaltar ett objekt som långsamt men säkert stiger i värde. Visst kan katastrofer och ekonomiska kriser förvärra läget tillfälligt, men en fastighet är alltid en fastighet och alltid värd att äga.

Registrera LEI – en förutsättning för att handla med värdepapper

Sedan januari 2018 har länder över hela världen kommit överens om ett nytt system för att registrera och övervaka finansiella transaktioner. Det gör det lättare för myndigheterna i olika länder att föra över information till varandra och hålla reda på sina medborgares agerande på världens finansmarknader. Detta regelverk infördes på EU:s initiativ och blivit ett viktigt verktyg för till exempel den svenska Finansinspektionen.

Transaktioner kan numera spåras genom att alla personer, såväl privata som juridiska, måste identifiera sig med ett digitalt id-nummer. Detta id-nummer kallas LEI. LEI står för Legal Entity Identifier och är en tjugo tecken lång alfanumerisk kod. När en transaktion ska genomföras måste båda parter identifiera sig med sin LEI-kod, varpå hela transaktionen, inklusive vilka värdepapper det rörde sig om, summan, datumet och vilka som genomfört transaktionen, hamnar i ett internationellt register, via myndigheterna i det land där transaktionen genomfördes. På detta sätt blir det lätt för myndigheterna inom och mellan länder att utbyta information om misstänkta transaktioner.

Du måste registrera LEI hos en leverantör

Vill du ha en LEI-kod till dit företag och börja handla med värdepapper på börsen måste du först registrera dig hos en LEI-leverantör och fylla i en ansökan där du beskriver din verksamhet, vem du själv är och vad ditt företag gör. Denna information är viktig för att myndigheterna ska kunna veta vem som gjort vad och på vilka grunder. Det är inte särskilt krångligt att registrera sig och ansöka om LEI-kod. Det finns flera svenska leverantörer, även om man inte måste välja ett svenskt företag. Dock blir ju kommunikationen lättare med en svensk leverantör, om man nu inte är expert på engelsk finanslingo.

Läs mer om hur du skaffar en LEI-kod här.

Behöver er BRF fastighetsservice i Stockholm?

2 jun 2019

Bor ni i en BRF och behöver en fastighestförvaltning som verkligen tar hand om fastigheten och som ser till att den är tipp topp? Då kanske ni har ingenjörer som kan komma och underhålla VVS-systemet? Kanske ni har trädgårdsmästare som kan beskära träd och buskar på rätt sätt? Som kan plantera blommor och träd på innergården och som sköter om den så att den är så attraktiv som möjligt? Det är nämligen vad alla bra fastighetsskötare borde göra. Har men en riktigt bra fastighetsservice i Stockholm kan de till och med höja värdet på fastigheten genom det ansvar och den omsorg som de visar gentemot fastigheten. Detta är vad de borde kunna erbjuda om de erbjuder fastighetsservice med hög kvalitet.

1. Service på stammarna

När det kommer till VVS-systemet är det mycket viktigt att hela tiden se till att de fungerar precis som de ska. Stammarna bör bytas ut regelbundet. Det innebär att de måste skötas om och att de blir underhållna åtsminstone vart tjugonde år. Där emellan kan man behöva byta ut kranar och packning och rengöra stammarna regelbundet. Det kan man göra genom att anlita ett bolag som kommer och sköljer dem med hett vatten. På det sättet kan man se till så att inget fastnar i avloppsrören.

2. Trädgårdsmästare på innergårdarna

En bra fastighetsskötsel tar hand om miljön på innergårdarna och ser till så att de är så fina som det bara går. Det innebär att de klipper gräset på somrarna, krattar bort allt löv på höstarna och skottar snön på vintrarna. På vårarna planterar de nya lökar och blommor så att det är fint när sommaren kommer. De bör även ta hand om utemöblerna och grillarna utomhus är rena och fina och kan användas för nya grillningar.

3. Noggrann städning av trapphus och innergård

De bör även se till så att trapphus och gårdar är rena och städade. De ser till så att trapphus blir målade med jämna mellanrum. Just trapphus slits mycket snabbt ner då alla boende använder dem och går in och ut med smutsiga skor och stövlar. Kommer det sedan nya gäster till er BRF är det trapphuset som de ser det första de gör när de kommer till adressen.

Finns företag som erbjuder fastighetsservice i Stockholm

Det finns sådana företag som har specialiserat sig på denna typ av fastighetsservice för olika BRF:er i Stockholm. De kan då erbjuda allt som har med städning, gräsklippning, underhålla av stammar och mycket mer. Läs mer om detta på: https://www.fastighetsservicestockholm.se.

Köp nya PVC-fönster

28 maj 2019

Precis som allt annat slits våra fönster med åren. Gamla träfönster är vackra men med vårt nordiska tuffa klimat blir träet sämre och mer poröst vilken gör att fönstren blir otäta. Även glasytorna blir repade och missfärgade. Det är inte heller ovanligt att fönster går sönder med glassplitter överallt. 

Det går ibland att laga och renovera gamla träfönster, men i andra fall återstår bara ett fönsterbyte. I Sverige består våra fönster ofta av glas med en ram av trä eller aluminium. Men det blir vanligare och vanligare med plastfönster istället för det klassiska glasfönstret. Dessa fönster kallas PVC-fönster och är gjort av ett speciellt framtaget hårt plastmaterial som har samma egenskaper som vanligt glas. Det är dessutom tåligare mot repor, skador och väder och vind. Det går att få ta på PVC-fönster i många butiker eller så kan man köpa fönster online.

Olika alternativ

Det finns många olika typer av fönster att välja bland. Självklart finns PVC-fönster i alla tänkbara storlekar och utseenden. Det går enkelt att skräddarsy utifrån just ens behov och önskemål. Det går även att få skjutdörrar och fönsterpartier i samma material.

PVC är ett plastmaterial som är av hög kvalitet med många fördelar. Det går att få med både 2- och 3-glasfönster beroende på användningsområde. Det finns också möjlighet att få takfönster och specialfönster i PVC-plast.

Det går att få PVC-fönster med antingen en klassisk trä-, aluminum- eller plastram.

Underhållsfritt

En stor fördel med PVC-fönster är att det är mycket lätt att hålla rena. Det räcker faktiskt med vanLigt ljummet vatten, eventuellt med lite sopa eller diskmedel. PVC-ytan är mycket hållbar och stryktålig. Det har gjort PVC-fönster mycket populärt bland både villa- och fastighetsägare. Många väljer PVC-glas till till exempel glaspartier och skjutdörrar på altaner och uteplatser, mycket tack vare dess slitstarka egenskaper.

Fördelar

Det finns många fördelar med PVC-materialet. På grund av att man kan ha smala ramar kan man få maximalt ljusinsläpp. Dess slitstarka och hållbara egenskaper får man upp til 15 års garanti när man köper ett PVC-fönster. Den håller hög kvalitet och har en väldigt hög och fin finnish. I princip åldras ett platfönster inte alls, man behåller helt enkelt nykänslan under hela dess livslängd. Man har till och med gjort tester där man bytt ut gamla fönster mot nya och man märker ingen skillnad.

I Norden finns det speciellt framtagna PVC-fönster med mycket smala bågar och ramar för att få in så mycket ljus som möjligt. 

Gör något åt det gamla badrummet

22 maj 2019

Med åren blir våra badrum mer och mer slitna. Till slut finns det ingen återvändo, man behöver en badrumsrenovering. Antingen byter man ut vissa delar eller göra en total renovering beroende på familjens önskningar och behov. Har man upptäckt fukt- eller vattenskador måste man göra en grundlig renovering. 

Det rekommenderas att man låter en byggfirma besikta badrummet och undersöka hur statusen är för att sedan komma med tips och idéer hur det ska gå till.

Hur ska man tänka innan man låter renovera badrummet? Hur undviker man alla fallgropar?

Tips och råd innan du ska renovera

Lägg en budget - Det kostar mycket pengar att göra en grundlig renovering av badrummet.  Det är inte ovanligt att kostnaderna skenar iväg under projektets gång. Det är mycket detaljer och många olika hantverkare som är inblandade vilket ökar risken för ökade kostnader. Det finns också alltid risk att man hittar fuktproblem under arbetets gång när man börjar riva golv och väggar.

Anlita en seriös hantverkare - Det finns många hantverkare och det gäller att jämför dessa mot varandra för att få bästa priset. Men var noga med att undersöka att hitta en aktör med bra referenser och rätt kompetens. Vi badrumsrenovering måste man ha våtrumsbehörighet och andra certifikat för att försäkringen ska gälla. Anlita aldrig svart arbetskraft. Listan på klagonål och problem kan göras lång bland kunder. Allt ifrån att arbetet varit bristfälligt till att man blivit bestulna.

Hur ska det nya badrummet se ut? - Alla badrum är unika och alla har olika behov. Hur stor är familjen, ska det vara dusch eller badkar? Vilken sorts belysning ska det vara? Ska det vara tidlös design eller enligt dagens mode? Ett badrum ska hålla länge och utsetts dagligen för slitage så det gäller att välja hög kvalitet för att det ska hålla över tid.

När ska renoveringen äga rum? - En stor renovering av badrummet är ett stort projekt som medför problem för alla boende. Vattnet behöver stängas av i perioder vilket såklart påverkar vardagen. Försök att hitta hitta en bra tid för renoveringen. Det är till exempel ett bra tillfälle när man är på resande fot.

Badrumsinredning – Det är viktigt att både tänka på funktionalitet och design. Det finns mycket roligt man kan göra med badrummet. Kanske vill man anlägga ett hemmaspa för mysiga och sköna stunder. Det finns en mängd utseenden på WC, handfat och moderna duschkabiner att ta ställning till. Det är egentligen bara budgeten som sätter gränsen för de flesta. 

När du behöver stambyte i Stockholm

17 maj 2019

Bor du i Stockholm och är fastighetsägare? Då vet du att det ständigt finns nya saker som behöver åtgärdas i fastigheten i Stockholm. Är det inte dropp på taket, snö som ska skottas, kranar som läcker eller element som är kalla är det något annat som måste åtgärdas. För många fastighetsägare är det ett heltidsarbete bara att förvalta och ta hand om fastigheten. Här går vi igenom vad som kan vara aktuellt, särskilt nu under våren, för att preparera fastigheten så den är klar inför semestrar och sommar.

1. Kontrollera taket

Efgter vintern kan taket vara slitet. Snö kan efter mågna månader bli tungt, har man inte sett till att snön har skottats ner, kan snön göra att taket inte är lika intakt längre. Här gäller det också att kontrollera så att inte hängrännor och stuprännor är fulla med smuts. Är så fallet innebär det att vattnet inte rinner ner och kan orsaka stopp i rännorna. Det kan innebära att vatten samlas på taket eller rinner över på fasaden. Sådant är inte bra, det bästa är om vattnet kan rinna ner i rännorna på rätt sätt.

2. Kontrollera isolering i fönster

Man bör kontrollera isoleringen i fönster. Fönster är också liksom fasaden utsatta för väder och vind och isoleringen börjar ge med sig efter ngåra års slitningar. Då kan man behvöa byt< ut isoleringen och se till så att fönster har fått ny isolering inför nästa vinter.

3. Kontrollera stammarna

Man bör alltid kontrollera stammarna och se hur de ser ut inuti. Många fastighetsägare har blivit överraskade över vad de har hittat inuti stammarna; rötter, råttor, fettklumpar och mycket skräp. Då är det mcyekt viktigt att rensa stammarna och täppa till om det har hål, eller förslitningar. Annars riskerar man att få skador på fastigheten och få stora vatten- och fuktskador som tar oierhörda resurser i anspråk. Klicka här om du letar VVS-företag för ett stambyte i Stockholm: https://www.stambytenstockholm.se.

4. Ordna trädgård eller innergård

Hur ser yträdgården ut? är den i ordningsställd inför utevistelse utomhus under sommaren? Hur ser buskar, träd och gräsmatta ut? Finsn det behov av att förnya utemöblerna? Vill man göra det mysigare utomhus kan man alltid ta ut nya kuddar, filtar och bordsdukar som passar för utevistelse. Är trädgården anpassad för umgänge i den? Är grillen framtagen? Annars är det dags att damma av grillen och anpassa altan och balkong för sommaren. 

När du längtar efter ett nytt badrum

9 maj 2019

Slitna badrum är vanligt i äldre fastigheter. Det säger sig självt att det sliter mycket på våra badrum efter daglig användning. Efter ungefär 20 år brukar det vara dags för en badrumsrenovering

Det är ett mycket krävande projekt som man inte ska ge sig på om man inte har kunskap och rätt behörighet. Man behöver ofta riva ut inredning som till exempel kakel och klinker. Det är mycket viktigt att noggrant sätta in ett nytt tätskikt på ett korrekt sätt för att inte få fuktskador i framtiden.

Vad ska man tänka på innan renovering?

Först och främst måste man ha i beaktning att det är ett stort projekt som kommer påverka hushållet i perioder. Badrummet kommer inte att kunna användas vid vissa tillfällen. Om man inte har flera badrum att tillgå måste man planera för annan lösning.

I stora fastigheter med lägenheter kan man lösa det med gemensam toalett/dusch. För privatpersoner är det viktigt att sätta upp en budget så du vet vad du har att röra dig med.

Låt dig inspireras

Inredning är spännande och det påverkar hela boendets känsla och harmoni. Hur vill du ha ditt nya badrum? Sök på internet, magasin och på TV efter inspiration. Eller varför inte besöka butiker för att se hur det ser ut med egna ögon.

Det har hänt mycket med design och funktionalitet i våras badrum det senaste årtionderna. Dagens toaletter är oerhört snålspolande och ekonomiska, det gäller även blandare och annat. Det kommer att märkas i plånboken.

Hur går man till väga?

Har man inte behörighet och kunskaper ska man anlita professionell hjälp. Då vet man att arbetet blir korrekt utfört med en kunnig hantverkare som har rätt behörighet.

Vid stora badrumsprojekt ska först ytskiktet rivas. Det betyder att allt kakel, klinker eller våtrumsmatta tas bort. I vissa fall behöver man byta avloppsrör för att säkerställa att det uppkommer framtida läckor och skador. Det händer att man efter rivning upptäcker vatten- och fuktskador. Det är då viktigt att fuktsanera skadorna omgående innan man går vidare med renoveringen.

När allt är rivet bygger man upp hela badrummet från grunden. Som med alla projekt är det viktigt med grundarbetet. Man drar eventuella nya vatten- och avloppsrör, tätskikt samt fuktspärrar. Detta för att säkerställa lång hållbarhet och att slippa fuktskador i framtiden.

Sedan lägger man nytt kakel och klinker innan innan alla inredningsdetaljer monteras på plats.  Det kan vara nytt handfat, blandare, dusch eller badkar, utanpåliggande vattenrör och alla  elinstallationer.

← Äldre inlägg

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?