Blogg

Sida 2

Önskar du extra värmekälla i bostaden?

18 feb 2020

Önskar du dig en extra värmekälla? Den som har läst pamfletten "Om kriget eller katstrofen kommer" som myndigheterna sände till alla hushåll i Sverige, så bör alla förbereda sig för en möjlig katatrof eller till och med krig och ska kunna vara självförsörjande i minst en vecka. Man bör kunna förvara mat och vatten, plus hur man kan hålla sig varm ifall hela samhället stannar av, för en vecka.

Till det krävs att man har en extra värmekälla i sin bostad, och vad kan vara bättre än att ha en kamin som man enkelt kan tända ifall elen eller värmen på något sätt skulle utebli. I övrigt är det bra om alla började göra sig oberoende av andra människor eller företag för att kunna klara uppehället. Ju fler människor som är självständiga, desto starkare samhälle får man.

Alla borde bli mer självständiga

De flesta borde försöka bli alltmer självständiga och vara beredda att klara sig själv. Det kan handla om att förvara egen mat, kunna få tag i vatten utan el, kanske till och med kunna odla sin egen mat. Det sägs att vi lever på ett ohållbart sätt just nu, och att vi borde ställa om till ett liv som är mer miljövänligt. Tänker man en smula på sådant, kanske vi alla borde återgå till ett bondesamhälle, där alla odlade själva, höll sig med djur som kunde förse människorna med mat, ull som man gjorde kläder av och annat som gjorde dem självständiga och oberoende av andra för sitt livsuppehälle.

Att installera en kamin

Det är inte svårt att installera en kamin. Det gäller att man får tag i en bra leverantör av kaminer. Är det så att man behöver en kamin i Uppsala, så googlar man "kaminer Uppsala" och tar kontakt med någon av dem. Sedan kan man jämföra de olika leverantörerna och de kaminer som de kan erbjuda. Till sist så väljer man den som är bäst. Har man ingen skorsten så kan de komma och bygga en sådan i ditt hus. Har man redan en skortsten, kan de komma ut och inspektera den, och renovera den om det behövs. Är den gammal och det är länge sedan som den användes kan man behöva täta skorstenen och se till så att den fungerar som den ska.

Mura en egen kamin på plats

Vill man kan man alltid mura en plats och eldhärd som smälter snyggt in i rummet. En kamin är bättre än en öppen eld. Den öppna spisen gör att den mesta värmen endast åker ut genom skorstenen. Därför är en kamin bättre som ser till att rummet värms upp på ett effektivt sätt.

Finns säkra brandskydd i dagens fastigheter?

11 feb 2020

Sverige har ett problem i att vi idag ser en ständigt växande befolkning. Detta sett ur ett perspektiv som handlar om bostäder. En växande befolkning är på det stora hela positivt, men just i den här frågan - och just nu - så kan det bli problematisk. Detta särskilt i attraktiva städer som Stockholm som måste bygga fler bostäder och där detta måste ske snabbt. Den snabba byggfarten innebär att många entreprenörer tar risker och att många bostäder, som en följd av detta, konstrueras med brister.

Detta gäller inte minst brandskydd. Fastigheter i Sverige ska byggas enligt givna regler gällande brandskydd och här inkluderas exempelvis brandisolering, brandsektionering, brandskyddsmålning, brandlarm, nödutgångar, stigarledningar, rökluckor och nödbelysning - allt detta kan rädda liv i samband med en brand och det handlar om detaljer som underlättar för brandmän i samband med en utryckning.

Kan man då lita på att detta följs? Man bör göra det, men man ska även veta att det hela handlar om en kostnadsfråga. Det finns regler och det finns brandskydd som ska finnas i samband med en byggnation. Men, har vi lärt oss någonting av historien så är det följande: kan man spara in pengar på något sätt så gör man också det.

Genvägar kommer alltid att tas och finns en möjlighet att runda ett hörn så kommer man som entreprenör också att göra det. Man ska även veta att de hårda regler som fanns i samband med byggnationer under 70-80-talet har avreglerats; vi har inte samma kontrollsystem längre och vi bygger fastigheter som det finns all anledning att oroa sig för.

Höga byggnader som enbart har en ingång är inte ovanliga att se i Stockholm och det är något som definitivt bör få många att rycka på ögonbrynen. Detta med tanke på en specifik olycka i England i åtanke. Grenfell.

En bild på brandalarmet

Kan ett Grenfell hända i Sverige?

Grenfell Towers i London brann upp 2017 och staden hade inte sedan andra världskriget sett en värre brandkatastrof. Branden startade på den fjärde våningen och spred sig sedan snabbt - via fasaden - upp längs hela fastigheten. Till slut var hela denna 24-våningars koloss övertänd och 72 personer fick sätta sina liv till som en följd av detta. Det hade inte behövt bli så.

Den stora orsaken till den snabba utvecklingen berodde på ett rakt igenom bristfälligt brandskydd. På drygt fyra timmar var en hel fastighet övertänd och folk tvingades hoppa från sina fönster för att ha en chans att överleva. Fruktansvärt.

Den efterföljande utredningen visade på att det fanns ett obefintligt brandskydd - många blev instängda och utan möjlighet att ta sig ut. Dessutom hade en nyligt utförd renovering skett utan att brandbarriärer monterats.

Kan då denna katastrof hända i Sverige? Det nedslående svaret är ja. Det kan definitivt hända. Det som skett i samband med Grenfell är att man undersökt svenska fastigheter och kommit till insikt att flera av dessa har exakt samma konstruktion och samma undermåliga brandsskydd.

Den stora likheten ligger emellertid i att vi har samma typ av kontrollsystem i Sverige som i England och där finns alla anledning till oro. Något som leder oss till de nybyggnationer vi ser. Kontrollsystemens obefintlighet gör att byggherrar och entreprenörer kan fuska, ta genvägar och runda olika hörn där de sedan inte kan ställas till svars om en olycka sker.

Man kan inte se var fusket skett och av vilken. Det skapar en kultur där det går att fuska utan ansvar. I kombination med en tidspress i samband med byggnationer så kan detta leda till att viktiga brandskydd prioriteras bort. Det är oroväckande och det är något som definitivt måste ses över. Grenfell är en katastrof som aldrig får inträffa igen.

Finns det stora dammsugare?

8 feb 2020

Visste du om att det faktiskt finns stora torrsugningsmaskiner? Det innebär för byggföretag som kanske gräver när känsliga rör, eller som har rivit upp väggar i hus, golv eller liknande behöver forsla bort allt det som kommer fram när man river i hus och väggar. För att man sedan ska kunna fortsätta bygget så kan man behöva avlägsna allt skräp, så att man inte bygger in allt skräp, utan tvärtom får rena och fina ytor.

De som arbetar med torrsugningar har då maskiner på en lastbil. Då har de installerat rör till lastbilens behållare. Sedan tar de fram rören som man suger med. Sugmaskinen ser då till så att allt damm, grus eller sand och skräp sugs in i en behållare i lastbilen och forslar bort allt som inte ska finnas kvar där. Ibland när man river väggar eller golv, kan man hitta en massa isoleringsmaterial som man behöver få bort.

Få bortforsling av skräp, damm och grus

Anlitar man en firma som har en torrsug på sin lastbil, så kan man få bort allt grus, sand och damm som kan behövas avlägsnas. Det kan behövas när man gräver nära känsliga saker som man helst inte ska skada. Ser man till att få torrsugning av platsen så kan man istället undvika att skada känsliga saker, rör eller dylika saker. Ibland kan man ha behov av att snabbt få bort allt damm, finkornigt grus, sand och sådana saker. Då kan man som exempel leta efter en städfirma som arbetar med byggstädning. Det är då en städfirma som städar hela byggarbetsplatsen och ser till så att allt skräp kommer bort.

Så går en torrsugning med lastbil till

Eller så kan man anlita en saneringsfirma som arbetar med saneringar och avlägsnar på samma sätt bort sand, damm och liknande saker. Det är alltid bäst att ta reda på innan man anlitar dem, så att de har tillgång till en stor torrsugningsmaskin. Det innebär att man då har tillgång till en behållare på en lastbil och stora slangar så att man kommer åt på den plats som man behöver sanera. I bland när man river, eller har behov av saneringar så kan man behöva rengöra platsen fritt från mögelsporer eller liknande farliga (och torra material). Då kan man alltid anlita en saneringsfirma som har den kapaciteten att ta sig an förorenade platser och suga bort allt som inte ska vara där.

När gjorde du en OVK-besiktning senast?

28 jan 2020

Du vet väl om att som fastighetsägare har man ett särskilt ansvar för både hus och människors hälsa vad gäller inomhusluften. Ska den vara riktigt bra, så gäller det att alla ventilerna är i skick och fungerar som de ska. Inomhusluften bör hela tiden bytas ut mot bättre och mer syrerik luft. Ska det ske så måste det finnas aktiva ventiler som byter ut inomhusluft och aktivt suger in utomhusluft. 

Inte så konstigt då att hela 30 procent av inomhusluften och framför allt värmen inomhus åker ut med ventilerna. Så ska man behålla inomhusluften men en frisk sådan, bör man installera FTX-ventiler som värmer upp luften som kommer in utifrån. Endast på så sätt kan man bevara inomhusvärmen men med syrerik luft.

Det bästa du själv kan göra är att se till så att ventilerna är rena. De kan behöva dammsugas minst en gång i veckan. När du har fått bort allt damm och dammsugit dem, kan du ta en fuktad trasa, med lite rengöringsmedel på och rengöra ventilerna. Då vet du att luften som går genom ventilerna är ren. Glöm heller inte att rengöra köksfläktens filter, när du ändå är i gång med rengöring.

När man hyr ut lokaler

Hyr man ut sina lokaler är man ändå ansvarig för att luften är tillräckligt bra för att människor ska kunna vistas i dem. Då måste man se till att det görs en OVK-besiktning vart tredje år. Det bästa man kan göra då är att ta kontakt med kommunen där man bor. De kan då sända ut besiktningsmän som har fått den rätta utbildningen när det kommer till att besiktiga ventiler. Vill man inte göra det, kan man själv ta kontakt med en firma som erbjuder detta. Man kan då till exempel googla "OVK-besiktning Dalarna" om det är där som man behöver få en OVK-besiktning.

Detta ska göras vart tredje år

Ska ventilerna verkligen fungera som det är tänkt att de ska, så måste man göra detta minst vart tredje år. Det är ju så viktigt att ventilerna fungerar som de ska. OVK-besiktningsmän är själva utbildade VVS-montörer som själva arbetar med ventiler och vet hur de ska fungera. De har då fått utbildning i OVK-besiktning och vet vad de ska titta efter för att ta reda på att de fungerar som det är tänkt att de ska. Det är mycket viktigt att det görs av fackmannamässiga besiktningsmän så att man som fastighetsägare vet att inomhusluften är tillräckligt bra. Läs mer om OVK-besiktningar här: ovkbesiktningdalarna.se.

Få nästan nytt trägolv

18 jan 2020

Du vet väl om att du kan få ett nästan nytt golv om du slipar om det? Är du ekonomisk kan du spara pengarna och lägga dem på annat, istället för att riva ut ett golv, som fungerar men som är lite slitet. Slipar man om golvet istället för att lägga ett helt nytt golv, sparar man på klimatet, inte bara de egna pengarna. Istället för att riva ut, slänga och lägga ett helt nytt golv, kan man slipa om det som redan finns på plats. Det tär mycket, mycket mindre på jordens resurser om man slipar om golvet.

Det finns bra slipmaskiner som suger upp allt det fina damma som det blir när man slipar golv. På det sättet behöver man inte riskera sin bostad. För flera år sedan, innan de nya slipmaskinerna kom, var man tvungen att sanera efter en golvslipning. Det behöver man inte längre. Slipmaskinerna av idag, fungerar som dammsugare samtidigt som de slipar om trägolvet.

Anlita golvslipning i Göteborg för nästan nytt golv

Du kan slipa om nästan alla golv

Att man kan slipa om trägolv, vet de flesta till, men visste du att man kan även slipa om parkettgolv, linoleumgolv, klickgolv, laminatgolv och vissa moderna plastgolv? Man kan till och med slipa om stengolv. De nya slipmaskinerna är otroligt effektiva numera. Dessutom fungerar slipmaskinerna som dammsugare samtidigt som de slipar golvet. Det innebär att det inte blir det där fina damm som lade sig över hela rummet, på fönster, på element och på väggarna. Istället för att behöva sanera rummet efter en golvslipning, kan man istället fokusera på att behandla golvet med något av alla de efterbehandlingar som man kan behöva lägga på det nyslipade golvet. Här kan man välja mellan lack, hårdvax, olja, lut och många andra material. Dessutom kan man lägga in pigment i efterbehandlingen ifall man vill ha en viss nyans på det nyslipade golvet.

Olika träslag och hur de fungerar

Ek, bok och lönn är alla träd som ger ett otroligt hårt träslag och som passar otroligt bra att slipa om. I princip kan man slipa om det hur många gånger som helst. Huvudsaken är att man har ett djup på cirka 2, 5 centimeter så kan man slipa om det. Men man kan även slipa om mjuak träslag som björk; furu och al. Man kan även slipa om klickgolv, om man råkar ha ett sådant som är slitet, även laminatgolv går bra att slipa.

Ständiga problem med ventilation i Stockholm?

13 jan 2020

Tillhör du den olyckliga skara som inte kommer tillrätta med din ventilation i Stockholm? Vill temperaturen inte vara stabil? Har du fuktproblem? Här finns lösningen!

Ventilationssystemet är grundläggande för att din fastighet ska kunna fungera på ett bra sätt. Antingen det handlar om att du är privatperson med villa eller fastighetsägare med ansvar för lägenhetshus eller andra typer av lokaler. I de flesta lokaler vistas människor dagligen och då gäller det att tänka till runt detta med ventilation i Stockholm. Hur fungerar luftväxlingen? Håller lokalerna en jämn värme eller är det alltid lite för kallt eller lite för varmt? Ventilation är inte något man bara installerar när byggnader färdigställs och sen aldrig mer behöver fundera över. Förutom själva installationen krävs underhåll, och ibland krävs det en del för att komma tillrätta med problem.

Hur märker man problem med ventilation i Stockholm?

Ventilationsproblem kan yttra sig på lite olika sätt. Handlar det om en arbetsplats eller rentav ditt hem kan det vara varningstecken att människor känner sig onormalt trötta och får huvudvärk. Det kan vara svårt att reglera värmen. Man märker att det “blåser” på vissa ställen, eller så varierar temperaturen stort mellan olika delar av utrymmena. Är det riktigt illa kan känsliga personer få astmasymtom. Vad kan det bero på?

Anledningen kan vara att ventilationen inte underhållits på rätt sätt eller att en spricka uppstått. Kanske har det hamnat fukt i systemet, och får fukt ligga oåtgärdat kan mögel bildas. Här talar vi både hälsoproblem, problem med själva fastighetens strukturer och stora kostnader. I alla lägen är det bättre att ta kontakt med ett kompetent företag som sysslar med ventilation i Stockholm.

Vilken hjälp finns att få från en ventilationsfirma?

En kompetent firma som sysslar med ventilation i Stockholm är mångsidig, erfaren och yrkesskicklig. Har du problem kan du vända dig till dem och be att de felsöker ditt ventilationssystem. De föreslår åtgärder och du får en offert på arbetet.

Har du ett gammalt system för ventilation i Stockholm? Då kan det vara läge att låta det få en översyn redan innan saker och ting börjar krångla. Att satsa på att lägga upp en plan för underhåll tillsammans med ventilationsföretaget är definitivt något som är ekonomiskt försvarbart på sikt. Det finns även rätt stora energivinster att göra med ett välfungerande ventilationssystem. Tänk på att välja ett välrenommerat företag med välutbildad personal och servicekänsla. Sedan kan du luta dig tillbaka och vara nöjd!

Brandisolera villan!

28 dec 2019

Om det är så att du ska renovera villan, eller är fastighetsägare och har flera hyresbostäder, är det bästa sättet att renovera genom att genomföra en brandisolering när du ändå ska renovera bostaden, eller bostäderna. Varför inte passa på att renovera med material som är brandskyddande och brandsäkra när man ändå ska isolera, täta, foga, måla eller tapetsera? Det är bättre för dig och för alla som bor i bostaden som är brandskyddad.

Att renovera med brandskyddande material är bara klokt. Om man står mellan valet att täta, foga, isolera, måla eller tapetsera med billigt och brandvänligt material, vilket ska man välja? Ska man utsätta de boende för riskerna att bostaden brinner på några få minuter, eller ska man se till så att en eventuell eld, knappt sprider sig alls? Är det den egna familjen som ska bo i bostaden, vet ju alla vilket av de olika materialen som man ska välja. Men även om det gäller någon annans liv och säkerhet, är det så mycket lättare att sova gott om nätterna om man bygger och renoverar med brandsäkra material, eller hur?

Så bygger eller renoverar man med brandsäkra material

Det finns isoleringsmaterial som är mer eller mindre brandsäkra. Det finns isoleringsmaterial som är skulle kunna brinna som fnöske, och där en villa, ett radhus eller en lägenhet skulle bli övertänd på endast en kvart. Men man kan isolera med brandskyddsäkra material, som till exempel stenull, som skulle göra så att en eld inte brinner särskilt snabbt och som skulle göra göra en eld i ett hus mycket långsamt. Om det i stället skulle ta tre timmar för en eld att ett hus skulle bli övertänt, istället för tre kvart, skulle en brandkår hinna dit och förhindra att en brand att bli helt övertänd. Så vad är valet? Det är väl ganska lätt?

Viktigt när man renoverar 

Så när man renoverar sitt hus, är väl valet väldigt lätt. Man vill ju inte att ens hus ska behöva bli övertänt på några minuter, man vill ju att en eld inte ska starta överhuvudtaget. Men alla vet att en olycka kan hända så lätt. Men det är stor skillnad på vilken skada den olyckan kan åstadkomma, om man väljer att renovera med brandskyddande material, istället för att isolera ett hus med material som "matar" en brand. Man kan alltså renovera med brandskyddsisolering, brandskyddstätning, brandskyddsfogning, brandskyddsmålning och brandskyddstapetsering om man är en medveten husägare och vill säkra bostaden. 

Behöver du en husbesiktning?

18 dec 2019

Ska du sälja ditt hus, eller vill du köpa ett? Om man känner sig det minsta osäker om huset som man funderar på att köpa verkligen håller det mått som säljaren påstår, kan man alltid beställa en husbesiktning. Det innebär då att en besiktningsman kommer och besiktigar hela huset, hur konstruktionen ser ut, finns det risk för fuktskador?

Det är ju inte alla gånger som man kan se fukt, eller känna den. Då bör man mäta fukthalten i stället inomhus så att man kan hitta de ställen där det kanske finns risk för fukt. Får man som köpare veta var det finns risk för fuktskador i framtiden, så kan man budgetera för en renovering som tar bort sådana skador. Kanske man kan få ner priset också, om alla parter känner till hur huset egentligen mår. och det säger också vad det kan vara värt.

Hur mår huset?

En besiktning säger en hel del om hur huset mår. Som köpare kanske man tittar på helt andra saker när man funderar på att köpa ett hus; ligger skola och dagis nära? hur långt är det till kollektivtrafik och pendling? Hur ser trädgården ut? Det kanske inte heller är lätt för en lekman att kunna avgöra vad som kan behöva renoveras i framtiden. Man tycker kanske endast att färgerna ser fina ut, att fönstren har en fin vy, men man vet kanske inte hur konstruktionen är, hur källare eller krypgrunden mår. då kan en besiktning ge svar på allt sådant.

Viktigt alla har förtroende

För att man ska kunna lita på vad en besiktning kommer fram till, så är det viktigt att besiktningmannens självständighet kommer fram. För att få bli besiktningsman så måste man dels vara utbildad ingenjör för att bli besiktningsman. Sedan ska man vara utbildad och certifierad besiktningsman av SBR; Svenska byggnadsingenjörers Riksförbund. Där får besiktningsmännen veta vad det är som de ska titta på och leta efter.

Hur går en besiktning till?

En besiktning innebär att besiktningsmannen går runt i huset och tittar på sakerna utifrån det som hon, eller han vet som byggnaden. De går ner i källaren och mäter luftfuktigheten. De tittar på alla våtutrymmen för att hitta tecken på fukt. Man mäter ytan på huset, så att ytorna är just så stora som säljaren säger att de är. De tittar på konstrukionen och berättar vad de anser om den och varnar för om det finns kommande risker med huset.

Behöver du få tag i byggfirma i Nyköping?

11 dec 2019

Ska du bygga nytt hus i Nyköping? Då kanske du behöver få tag i en byggfirma i Nyköping, alldeles oavsett om du ska bygga ett nyckelfärdigt hus eller om det ska börja bygga från grunden med lösvirke. Även om det nyckelfärdiga huset går mycket snabbare att bygga ihop, då delarna är färdiga och bara behöver byggas samman till ett helt hus, och husbygget med lösvirke tar mycket längre tid, så behöver man ändå en byggfirma till bygget av modulhuset.

Så när man ska bygga ett nytt hus då behöver man – oavsett hustyp – en byggfirma som kan utföra själva bygget av huset. En byggfirma ska ju uppföra själva huset och bör kunna allt som rör ett husbygge. Det innebär bland annat att byggfirman bör kunna måla, snickra, uppföra konstruktioner, gjuta i betong, kakla, bygga fönster och lägga tak; allt som ingår i ett husbygge. De bör även ha en arkitekt som gör ritningarna till huset, en kvalitetsgranskare och projektledare som ser till att alla delar finns på plats när man ska bygga ett hus; bygglov och ansöknignar om att få ansluta till det kommunala VVS-systemet och elnätet och sophämtning.

Anlita total- eller delentreprenad

När man anlitar en byggfirma kan man antingen anlita en sådan antingen med totalentreprenad eller som en delentreprenad. Det innebär vid en totalentreprenad att byggfirman tar ett eget ansvar för hela byggprocessen. De ser till att bygget går framåt, att alla delar finns på plats för att arbetet ska gå framåt. Vid en elentreprenad ser de däremot till att just deras del i hela husbygget finns på plats och att just deras del är klar. Själv behöver man i så fall agera byggherre och själv se till så att alla hantverkare kommer till bygget när det är dags för de olika hantverkarna att arbeta med sin del av bygget.

Hitta rätt byggfirma i Nyköping

För att man ska hitta rätta byggfirman som passar en bäst i Nyköping, kan man ju alltid göra som när man letar efter andra produkter och tjänster; fråga vänner och bekanta om de känner någon byggfirma som är duktiga på det som de gör. Eller så kan man googla "byggfirma Nyköåing" och se vilka byggfirmor som Googles sökmotorer föreslår åt en. Sedan är det kanske bara att ringa och be dem om offerter och referenser och följa upp referenserna genom att kontrollera dem. Ska man anlita en byggfirma, är det inte som att kontrollera enskilda hantverkare, utan här handlar det om att anlita en byggfirma som ska leda och utföra hela bygget av huset.

Behöver er BRF fastighetsförvaltning i Stockholm?

28 nov 2019

Har man en bostadsrättsförening (BRF) är det ju väldigt viktigt att sköter om fastigheten. Oftast utser styrelsen någon som sköter om förvaltningen av fastigheten till ett företag som erbjuder just dett. Så om er BRF söker en aktör som sköter fastighetsförvaltning i Stockholm, så finns det just sådana företag som erbjuder detta. Närmare bestämt över tusentals sådana företag bara i Stockholm. Hur ska man välja bland alla dessa?

Här beror det ju på vilka slags förvaltningstjänster som man efterfrågar. Många väljer till exempel någon som erbjuder städning av fastighetens allmänna utrymmen, som städning av trapphus, trädgårdsskötsel av innergårdar, renovering av fastigheten. Andra vill ha ekonomisk hjälp av fastighetens övergripande ekonomi.

Fastighetsstädning

Att städa fastigheten ingår ju i de slags tjänster som krävs för att ta hand om en fastighet. Äger man en fastighet utan att städa den, förfaller den snabbt. Hygienen blir inte bra om man ständigt har en smutsig fastighet och inomhusmiljö som inte är bra. När många människor rör sig på en begränsad plats, blir det snabbt smutsigt på den platsen. På dörrarna blir det många handavtryck, sparkar som lämnar fläckar, skräp som samlas i trapporna eller i hissarna. Allt sådant måste någon ta hand om och rengöra. Lampor som är trasiga ska bytas ut, ledstänger som är trasiga måste lagas och så vidare.

Hantverkstjänster

En fastighet behöver målas om då och då. Stammarna behöver bytas ut med jämna mellanrum. Man behöver laga saker som är sönder och lappa och laga. Gör man inte sådana saker, förfaller fastigheten i rask takt och värdet på fasitgheten går om intet. Att ständigt renovera det, gör att  det blir finare och bättre. Särskilt i Stockholm, kan det finnas fina fastigheter som har ett fint kulturhistoriskt värde. Det innebär att man som ägare har ett särskilt ansvar för att bevara, underhålla och förvalta sådana K-märkta fastigheter.

Ekonomisk förvaltning

Många fastigheter behöver en fungerande ekonomi. Det kan handla om att ta hand om alla månadsinbetalningar som ska gå till sophämtning, personal som arbetar, material som behövs för renovering, städning och all annan verksamhet som förekommer för BRF:s räkning. Som BRF kanske man också kan behöva spara pengar för framtida renoveringsbehov. Då kan man behöva en ekonomisk förvaltare som kan ta hand om allt sådant för föreningens skull. Man kanske kan behöva göra större inköp också. Man kanske vill skaffa en fin lekplats för barnens skull, eller fina utomhusmöbler, gräsmatta, pool eller liknande för alla i BRF:n.

När du vill ha isolering i Uppsala

18 nov 2019

Är det dags att bygga eller renovera i fastighet i Uppsala? Precis som grannstaden Stockholm, lider Uppsala av bostadsbrist, i alla fall uppmärksammas detta vid varje terminsbörjan när halva landets studenter strömmar till studierorterna och en hel del ska studera vid Uppsalas universitet. Då är det läge att bygga fastigheter i Uppsala – om man har möjligheten till det.

För många är det mycket viktigt att alltid arbeta med naturliga material, då vi tenderar att må så mycket bättre med material som kommer från naturen, i stället för plastmaterial som inte på något sätt är "naturliga". Då kan man antingen arbeta med trämaterial, betong, tegel, puts och rapp och stål. Till isolering i Uppsala tänker man sig isoleringsmaterial som antingen kommer från skogen; träfibrer, sågspån eller cellulosa, eller stenmaterial såsom sten- eller glasull.

Bygga med naturriktiga metoder och material

Väljer man naturliga material kan man till exempel välja isoleringsmassa, som man lägger in i luftspalt i väggen eller på vinden. Man kan även använda isoleringsskivor som man lägger in i luftspalt i väggar och på vinden. Materialet är preparerat med brandskyddande medel. Dessutom måste man bygga med luftspärr så att materialet kan "andas". Om inte kan materialet blir dåligt och mögla. Därför är det många som hellre vill använda plast i isolering, då man tänker att det inte blir dåligt och heller inte behöver "andas" men de tänker inte på att plasten gör så att hela huset kan bli dåligt om man inte bygger med luftspalt och luftspärr så att huset i sig inte blir sjukt av fukt.

Naturliga material bättre för människan

Orsaken till att det är bättre att arbeta med naturliga material är därför att det är bättre för människors hälsa. Vi människor hör ju ihop med naturen och mår därför bättre av alla naturliga material, än med plaster som inte har någon plats i naturen, som varken återskapas, eller bryts ner. Så när man ska bygga med naturliga material, behöver man anlita byggare som kan hantera det materialet och som vet hur man får det att "andas" och hur man isolerar med det naturliga materialet. Oftast var det hantverk som man en gång förde vidare från generation till nästa generation, men som med de moderna materialen glömde bort hur man bygger och hanterar det naturliga materialet. Själva materialet hjälper sedan till så att huset håller för en längre tid. Många har återgått till att använda enbart naturliga material och har återvänt till det gamla sättet att bygga.

Behöver du byta fönster?

15 nov 2019

Representerar du en bostadsrättsförening (BRF)? Om ni funderar på att bya fönster är det förmodligen för att ni önskar er mer väl isolerade och täta fönster. Får man mer väl isolerade fönster, slipper man elda på så mycket för att få upp värmen i bostäderna. Fasaderna blir bättre av tätare fönster och bostäderna värms upp lättare.

Anlita en fönsterleverantör som kommer ut och monterar alla fönster. Då vet både de och du som beställt dina fönster, att de blir rätt monterade. Det är inte det lättaste att byta fönster. Det gäller att veta hur man göra för att fönster ska monteras på rätt sätt så att de blir helt perfekta. Har man inte gjort det förut, kan man lätt göra det på fel sätt och de blir sneda.

Ju större fönster desto svårare montera dem

Har man riktigt stora fönster, som det oftast är i fastigheter som är byggda i funkismodell behöver man proffsig hjälp för att byta ut sådana fönster. Den arkitekturen kräver normalt stora fönster. Har man då riktigt många, kanske hundratals bostäder i fastigheten, är det ju fullständigt omöjligt att byta ut alla fönster. Man behöver bygga byggnadsställningar innan man kan börja byta fönster. Sedan måste man informera alla i BRF:en om fönsterbytet, hur lång tid det tar och vad som händer. 

Information är viktigt vid renoveringar

När ett fönsterbyte ska genomföras i många bostäder är det mycket viktigt med information. Alla som berörs behöver få svar på några frågor som de kan ha. Dessa kan vara NÄR, HUR och VARFÖR. Får de veta under vilken tid som renoveringeng ska pågå, så brukar protesterna utebli. Får de bara tillräckligt med information, så bir inte folk arga, irriterade eller undrande. Även om man sedan inte har mer information att ge, är även ett sådant meddelande viktigt att ge. Sedan bör alla få veta varför man byter fönster.

Berätta även när man inte kan informera

De flesta brukar bli nöjda med nya fönster. Får de veta vilka hantverkare som ska utföra fönsterbytet, brukar de flesta visa stor förståelse för att hantverkarna behöver få tillgång till bostaden och att det kan röra till det inne i bostaden och människor brukar visa förståelse och den hänsyn som behövs för att renoveringen ska gå så smidigt som möjligt. Sedan brukar fönsterbytet gå relativt snabbt, om man bara har anlitat rätt hantverkare och fönsterleverantörer för jobbet. Här kan man läsa mer om fönsterleverantörer för ett fönsterbyte i Stockholm.

Hur ofta ska lekplatser besiktigas?

8 nov 2019

Lekplatser och olika lekredskap ska enligt lag var säkra. Det är fastighetsägarens ansvar. Men hur ofta ska lekplatser besiktigas?

De är fastighetsägaren som har ansvar för de lekplatser som är utplacerade på deras mark. Man bör därmed se över stabilitet och eventuella skador regelbundet eftersom det annars kan resultera i böter. 

Hur ofta ska kontroll ske?

Det finns ingen lag som anger hur ofta kontroll måste ske. Däremot är lagen tydlig med att fastighetsägaren har ansvaret. Man bör därför sätta upp en egen besiktningsplan. Detta både för att säkerställa sig att besiktning sker regelbundet samt att man kan bevisa när besiktning skett senast. Skulle en personskada uppstå är det tryggt att kunna påvisa när besiktning senast genomfördes. 

Är fastighetsägaren ansvarig för alla personskador?

Nej, en lekplats kan exempelvis vandaliserats under natten varpå barn leker där dagen efter och skadar sig. Det är i praktiken omöjligt för fastighetsägaren att helt minimera risken för personskador. Men lagen säger att underhåll och översikt ska ske så att personskador begränsas. 

När bör kontroll ske?

Att göra en inspektion varje vår en god grundtanke. Under hösten och vintern kan tjäle, is och snö påverka redskapen i betydande grad. Det är alltså större risk att redskapen blir osäkra under en vintermånad än under sommaren. 

Ta för vana att besikta lekplatser och lekredskap tidigt på våren och ta direkt bort (eller stäng av) de som har uppenbara brister. 

Vilka krav ska vara uppfyllda?

I en lista på Brf-nytt anges att följande punkter bör ingå en kontroll. Beroende på var lekplatsen står samt vilka redskap som finns kan även ytterligare punkter tillkomma. 

Underlaget – Det ska vara stötdämpande underlag. Sand var länge vanligt men de stötdämpande gummimattorna blir allt mer populärt. 

Fallrisk - Se över fallhöjd och risken att barn faller från dessa höjder. Vilka fallskydd finns med räcken och staket?

Öppningar – Mått ska vara uppfyllda så att inte barnen lätt kan fastna.

Utstickande delar – Med utstickande delar kan personskador uppstå på barn som springer förbi den monterade lekplatsen. 

Underhåll – Finns det skruvar som är lösa, sprickor, springor eller annat som kan påverka säkerheten. Även ommålning ingår här även om det primärt inte är en säkerhetsrisk. Men om inte ommålning sker kommer träet i längden påverkas och ruttna. 

Tillgänglighet – Var står lekplatsen och hur tar man sig dit? Finns det saker på vägen som ökar risken för skador?

Vilka lagar reglerar?

Plan- och bygglagen (PBL) har lagar kring utemiljön. Här hittas exempelvis krav på att det ska finnas friytor samt krav på underhåll samt begränsning av olycksfallsrisk. 

Boverkets Byggregler (BBR) har lagar som påvisar hur fasta lekredskap ska hanteras på tomter. Lagen gäller för nyanlagda lekplatser eller ändringar på befintliga lekplatser. 

Produktsäkerhetslagen (PSL) anger att alla produkter som säljs ska vara säkra. Lagen gäller alla produkter och tjänster som erbjuds av näringsidkare (företag) men även för bostadsrättsföreningar då de upplåter dessa produkter till allmänheten.

Hur ofta måste hyresvärden renovera kök?

5 nov 2019

Uppdaterad: 10 september 2020

Om du bor i hyresrätt ska hyresvärden erbjuda renoveringen regelbundet gällande exempelvis ny tapet, nya golv och ommålning av tak. Hur ofta måste hyresvärden renovera kök?

Framförallt är det behov som styr hur ofta renovering får ske av kök i en hyresrätt. Mindre fel bör åtgärdas inom kort tid och nya tapeter kan man förvänta sig efter 10 - 15 år. I vissa fal kan man även påskynda renovering genom förhöjd hyra.  Större köksrenovering ska ske med ”skäligt tidsmellanrum”.

Alltid skyldig att renovera brister

Vid uppenbara brister eller akuta skador har fastighetsägaren fulla ansvaret att utföra renovering. Det handlar då inte om en komplett köksrenovering utan om att åtgärda bristerna. Det kan exempelvis vara en trasig frys eller spricka i köksskivan. 

Tapeter och ommålning inom 10 - 15 år

Oavsett om det finns uppenbara renoveringsbehov eller inte så kan hyresgästen kräva ommålning och tapetsering 10 – 15 år efter senaste tillfället. Man beräknar nämligen att lägenheten under denna period fått så mycket normalt slitage att det är dags att renovera. 

Förhöjd eller sänkt hyra

Önskar du få renovering tidigare än vad planeringen gör gällande? Prata med din hyresvärd om önskemålet. Många har färdiga mallar som anger hur mycket mer hyra som hyresgästen behöver betala beroende på hur lång tid det egentligen var kvar till kommande renovering. 

Önskar du skjuta upp en planerad renovering kan detta generellt ske varpå en lägre månadshyra ska erbjudas. Men allt beror på varför renoveringen sker. Är det funktionella fel erbjuds sällan möjligheten till att skjuta upp renoveringen. 

Köksrenovering med ”skäligt tidsmellanrum”

Det finns inte någon lag som anger att en hyresgäst kan förvänta sig nytt kök inom ett specifikt tidsintervall. Däremot ska det med skäligt mellanrum. I regel finns en tydlig plan för när nya vitvaror ska monteras in eller när tapeter ska bytas ut. När det kommer till byte av luckor och övriga köksinredning finns alltså bara kravet att det ska vara skäligt. 

Det kan i princip innebära att fastighetsägaren genomför köksrenoveringar med bara några års mellanrum. Detta för att exempelvis höja standarden. 

Får renovera vissa saker själv – men även bekosta det

Vissa saker får även renoveras själv i en hyreslägenhet. Men kom ihåg att det ska vara möjligt att återställa lägenheten till ursprungligt skick när flytt sedan sker. Prata alltid med hyresvärden innan egna renoveringsprojekt påbörjas. Just kommunikationen er emellan är viktig. Vi är alla medvetna om att det finns en skillnad mellan olika hyresvärdar och vad de är villiga att erbjuda. Det viktiga är att man hela tiden öppnar upp för en dialog. Vi tänkte gå igenom lite vad du kan göra för att få till stånd en köksrenovering innan det vi kallar för ett skäligt mellanrum har infallit:

  • Gör en lista av vad som du anser ska inkluderas i en köksrenovering. Handlar det om mindre ingrepp - som att måla om - så kan säkerligen din hyresvärd ge tillstånd, och i vissa fall, betala för renoveringen. Det viktiga här är att man håller sig inom en mer neutral bas och inte svävar iväg rent färgmässigt. Skulle du välja mer explosiva färger så kommer detta att innebära problem för hyresvärden i framtiden: det är förmodligen en bostad som är mindre tilltalande för nya hyresgäster.
  • Undersök företag. Det tar tid att hitta en bra partner för en köksrenovering. Tid som en hyresvärd sällan vill lägga ner. Det kan du göra istället. Undersök vilka företag som finns och som erbjuder en köksrenovering enligt totalentreprenad. Det senare är viktigt då den entreprenadformen - som innebär att företaget sköter alla delar av renoveringen - ger större trygghet och ett bättre pris. Dessutom så är det enklare att hitta lösningar vid eventuella, framtida problem. Väljer man många mindre företag så kan det vara svårt att veta vem som gjort vad - och vilken firma som i så fall begått felet. Ta in offerter från så många som möjligt, ring referenser och lämna över listan till din hyresvärd som får en mer komplett bild av både kostnad och vilka företag som kan åta sig uppgiften. Du gör grovjobbet!
  • Gå halva vägen. Ska du bo i bostaden under en längre tid så kanske det kan finnas ett värde i att erbjuda ekonomisk hjälp. Du kan betala en del av köksrenovering, helt enkelt. Detta är naturligtvis något som går stick i stäv med hela konceptet av att hyra en bostad. Men, ska du bo länge - och trivas - så kanske detta är den bästa vägen att gå. Trivsel är något som man inte kan sätta ett pris på. Det handlar om ditt hem.

Hyresnämnden kan hjälpa

Om en hyresvärd nekar renovering trots att hyresgästen anser sig ha rätt till det kan hyresgästen vända sig till en av Sveriges åtta hyresnämnder. Skulle företaget fällas i nämnden kommer hyresvärden att noteras på Hem & Hyras Svarta Lista. 

Välj ett byggföretag med bredd

4 nov 2019

Står du inför en större fastighetsrenovering? Då finns det många fördelar med att välja ett byggföretag som erbjuder totalentreprenad.

Som fastighetsägare gäller det att planera underhållet av sin egendom väl, något som inte alltid är så enkelt. Ibland kan krav från hyresgästerna göra att man får utföra en renovering tidigare än man tänkt sig, ibland kan en olyckshändelse - som en vattenläcka till exempel - orsaka stor förödelse som man genast måste ta itu med.

Då får man naturligtvis sätta den långsiktiga planeringen åt sidan, men att ändå ha just en sådan långsiktig plan för när underhåll av fastigheterna ska ske, och under vilka former, är viktigt för en sund ekonomi vid fastighetsägande.

Byggkontrakt

Dela inte upp renoveringsarbetet

Om du har en fastighet som måste renoveras är det ofta en god idé att åtgärda så mycket som möjligt på en och samma gång. Behöver fasaderna ny puts samtidigt som fönstren behöver renoveras eller till och med bytas ut så viner man ingenting på att först göra det ena och sedan det andra. Likadant inne i lägenheterna eller kontorslokalerna – att först fixa elen och sedan VVS i en äldre fastighet är onödigt när man lika gärna kan anlita ett byggföretag som kan sköta om allt i ett svep.

Totalentreprenad ger en smidigare renovering

Visst kan du anlita företag med spetskompetens inom de enskilda områdena, pruta och få ner priserna, men i längden är det alltid bättre att anlita ett byggföretag med bredd, som kan erbjuda totalentreprenad på hela renoveringen. Prislappen blir visserligen antagligen något högre, men du får en garanti på att jobbet blir korrekt utfört och att renoveringen löper smidigt. Ett företag som sköter allt renoveringsarbete på ett och samma kontrakt ser till att insatserna synkroniseras och att arbetet aldrig stannar upp på grund av krockar och missförstånd. I längden innebär en smidigare renovering att dina hyresgäster blir nöjdare.

Välj ett större byggföretag

Det finns olika typer av totalentreprenad. Dels finns det de byggfirmor som anlitar underleverantörer för de olika renoveringsarbetena och egentligen bara står för projektledning och synkronisering, medan andra gör arbetet. Det är dock ändå ett bättre alternativ än att själv försöka anlita underleverantörer, eftersom byggfirman antagligen har långsiktiga samarbetspartners och kan få fördelaktiga priser, något som förstås också kommer dig till gagn.

Men ännu bättre är det förstås att anlita en större byggfirma, som har all kompetens samlad under ett och samma tak och själva utför alla renoveringsarbeten. Då vet du att du får ett mycket smidigt renoveringsförlopp och att du alltid vet precis vilka det är som jobbar på din fastighet. Den tryggaste och säkraste lösningen både för dig och dina hyresgäster.

Läs mer på http://www.fbpab.se/

← Äldre inlägg

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?